Education for Energy in Europe

2013-2015 toimunud projekti käigus uuriti partnerriikide maavarasid, neist saadavat energiat, taastuvenergia kasutamise võimalusi. Viidi läbi küsitlusi ja uurimusi erinevate kütete ja kütuste kasutamise kohta, loodi õppematerjale, käidi õppekäikudel.

I koht üle-Eestilisel etwinning projektivõistlusel, Eesti ja Euroopa kvaliteedimärk.

Partnerid: Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa, Saksamaa, Eesti