F.I.L.M – Fantasy, Illusion, Learning, Making

Kaheaastase (2016-2018) projekti käigus käsitletakse projektis osalevate maade ja maailma filmi ajalugu, filmi loomise erinevaid etappe stsenaariumi kirjutamisest filmi kokkumonteerimiseni, koostatakse õppematerjale, luuakse filme kasutades erinevaid programme, tehnoloogiavahendeid, käikse õppekäikudel stuudiotes, kohtutakse filmiloojatega.

Samuti õpitakse lisama erinevaid efekte, heli, muusikat, teksti. Projekti lõpuks valmib filmikursus, mida tutvustatakse ka teistele koolidele.

Projektis osalevad kool Itaaliast, Leedust, Poolast, Portugalist ja Eestist.