Eesmärgid:

  • arendada inglise keele oskust ja teadmisi läbi mängu loomise inglise keelt kõnelevate maade kohta;
  • õppida kasutama uut veebipõhist töövahendit lõimides inglise keele ja IKT;
  • arendada koostööoskust nii omavahel kui õpetajaga.

Töövahendid:

  • JeopardyLabs https://jeopardylabs.com
  • Film – IPad 4, montaaž – Windows Movie Maker

Seos õppekavaga:

II ja III kooliastme inglise keel “I Love English 3”