Eesmärgid:

  • luua pink, millel asuvad päikesepaneelid annavad energiat pistikusse, kust on võimalik laadida erinevaid elektroonikavahendeid ja millel on internetiühenduse võimalus
  • kasutada uusi materjale ja saada uusi elektriprojekteerimise alaseid teadmisi;
  • kaasata koolitöösse uusi partnereid ettevõtete näol;
  • aktiviseerida Väätsa noorte leiutajate klubi tegevust.

Töövahendid:

  • joonised – SolidWorks
  • film – IPad,
  • montaaž – Windows Movie Maker
  • 3D printer K8200

Seos õppekavaga: III ja IV koolisatme tehnoloogiaõpetus ja füüsika, arvutiõpetus