Kaheaastase projekti käigus tutvutakse omavalitsuste ning nende allasutuste tööga digi- ja tehnoloogiavallas. Käsitletakse selle seotust õppetöö ning vaba aja ja edasiõppimisega.  

Partnerid: Väätsa vald, Eesti,   Mugla regioon, Türgi

 

 

Digital tools:
Väätsa Basic School is a member of the Visual Paradigm Online Academic Partner Program and has access to Visual Paradigm Online software and other resources.