Kaheaastase projekti käigus tutvutakse omavalitsuste ning nende allasutuste tööga digi- ja tehnoloogiavallas. Käsitletakse selle seotust õppetöö ning vaba aja ja edasiõppimisega.  

Partnerid: Väätsa vald, Eesti,   Mugla regioon, Türgi