Eesmärgid:

luua Väätsa Põhikoolile õuesõppeklassi projekt, mis on ainulaadne kogu maailmas; omandada uusi teadmisi ja oskuseid projekteerimises, materjalitehnoloogias, füüsikas; teha õppimist ja õpetamist huvitavamaks läbi õuesõppe tundide.

Töövahendid:

  • joonised – SolidWorks
  • film – IPad, Windows Movie Maker
  • 3D printer K8200

Seos õppekavaga:

III-IV kooliastme tehnoloogia- ja tööõpetus, füüsika, IKT