2014 aastal sai Väätsa valla ja Jablanitsa rajooni vahel Bulgaarias alguse rahvusvaheline koostööprojekt Roheline Energia – Roheline Tulevik (Green Energy – Green Future). Projekt sai rahastuse Archimedes SA Comenius Regio programmist ning kestab kaks aastat.

Väätsa vallast on projekti kaasatud järgmised allasutused: Väätsa Põhikool, Väätsa Lasteaed Paikäpp,Väätsa Raamatukogu, rahvamaja ja noortekeskus. Jablanitsa rajoonist on projekti kaasatud lasteaed „Rayna Kniaginya“ ja põhikool „Nauka 1901“.

Projekti käigus räägitakse energia säästmisest ja tootmisest, taastuvenergia kasutamisest, prügi
käitlemisest ja paljust muust teemaga seonduvast. Kaasatud asutused korraldavad ühiseid tunde ja
töötube. Samuti külastatakse partnerriikide omavalitsusi, allasutusi ning ettevõtteid.