Eesmärgid:

  • projekteerida ja ehitada kolmerattaline ratas, mida saab igapäevaelus kasutada;
  • saada oskusi projekteerimises arvutiprogrammiga Autodesk Inventor;
  • saada tööoskusi keevitamises, ketaslõikuri jm töövahenditega töötamises;
  • kaasata lapsevanemaid ja ettevõtteid kooli õppetöösse ja tegemistesse, arendades nii
    Väätsa noorte leiutajate klubi tegevust.

Töövahendid:

  • projekt – Autodesk Inventor
  • film – IPad, Windows Movie Maker

Seos õppekavaga:

III-IV kooliastme tehnoloogia- ja tööõpetus, joonestamine, projekteerimine