Samsung Digipöörde all mõistetakse personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või nutitelefonid) laiapõhjalist ja igapäevast rakendamist erinevate õppeainete õppetöös. Samsung Electronics Baltics ja Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi haridustehnoloogia keskus viivad läbi tasuta koolitus- ja nõustamisprogrammi Eesti koolidele, keda koolitatakse tegema enda koolis digimuudatust. 2014. aastal osales koolituses 8 pilootkooli üle Eesti. 2015 aasta aprillis valiti programmis osalema järgmised 12 kooli üle Eesti, kelle seas osutus väljavalituks ka Väätsa Põhikool

Digipöördes osalemise eesmärgid:

  • Uute õppemeetodite toomine õppetöösse kasutades nutiseadmeid: õpilaselt õpilasele, kolleegilt kolleegile, tagurpidi klassiruum, rahvusvaheline koostöö, projekti- ja õuesõpe, koostöö ettevõtete ja kogukonnaga.
  • Läbi nende meetodite arendada ja mitmekesistada nii õpilaste kui õpetajate digipädevusi ning tõsta huvi õppeprotsessi vastu.

Digipöördesse on kaasatud terve kool, õpilastest õpetajateni, kes viivad läbi tegevusi vastavalt oma vanuseastmele.

Pöördes osalemise väljundid:

  • Pädevad õpetajad ja õpilased kasutamaks nutiseadmeid.
  • Õpihuvilisemad ja teadmishimulisemad õpilased.
  • Teadlikum ja koostöövalmim kogukond ja ettevõtjad.