Project Listing

All 2015/2016 õa IKT HITSA 2014/2015 õa Rahvusvaheline koostöö
Kaheaastase (2016-2018) projekti käigus käsitletakse projektis osalevate maade ja maailma filmi ajalugu, filmi loomise erinevaid...
Kaheaastase projekti käigus tutvutakse omavalitsuste ning nende allasutuste tööga digi- ja tehnoloogiavallas. Käsitletakse selle seotust...
Kaheaastase projekti käigus uuriti partnerriikide maavarasid, neist saadavat energiat, taastuvenergia kasutamise võimalusi. Viidi läbi küsitlusi...
Kaheaastase projekti käigus uuriti värv- ja magusainete ning kalorite sisaldust kommides, jookides, jogurtites ja jäätistes,...
2014 aastal sai Väätsa valla ja Jablanitsa rajooni vahel Bulgaarias alguse rahvusvaheline koostööprojekt Roheline Energia...