Koolist lühidalt

Väätsa Põhikool on inspireeriva õhkkonnaga kogukonna kool, kus inimesed tahavad ja oskavad omandada uusi teadmisi ja praktilisi oskusi. Väätsa Põhikool on tuntud oma rahvusvahelise koostöö, infotehnoloogia aktiivse kasutuse ja taastuvenergia käsitlemise poolest.

innovaatilisus:
julgus riskida, katsetada ja muuta

kõrge professionaalsus:
pidev enesetäiendamine, ettevõtlikkus

praktilisus:
kõigel, mida teeme, on konkreetne seos elu ja tegevusega.

Väätsa Põhikool on kogukonna hariduselu ja vaimse arengu eestvedaja, luues õppimiseks vajaliku haridus- ja praktikakeskkonna.

Väätsa põhikool on Väätsa vallas asuv väike mõisakool, mille sõbralike seinte vahel käib igapäevaselt teadmisi omandamas üle saja õpilase. Haridustee alguseks Väätsal peetakse aastat 1739. Sel ajajärgul oli valdavaks õppetöö vormiks koduõpetus.

2015 aastal valmis koolil mitmete sidusrühmadega koostöös uus ja ambitsioonikas arengukava, mille aluseks on “Eesti elukestva õppe strateegia 2020”.

TUNNUSTUSED / PARTNERLUS

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

JAK

Eesti-Šveitsi koostööprogramm