Koolist lühidalt

Väätsa Põhikool on inspireeriva õhkkonnaga kogukonna kool, kus inimesed omandavad innustunult uusi teadmisi ja praktilisi oskusi. Oleme tuntud innovaatilisuse, individuaalsuse arvestamise, tehnoloogia kasutamise ja taastuvenergia käsitlemise poolest.

Innovaatilisus – julgeme riskida, katsetada ja muuta; oleme uudishimulikud, õpilased ja õpetajad õpivad pidevalt.

Ettevõtlikkus – algatame, planeerime ja viime oma ideid ellu; oleme loovad ja mõtleme raamidest välja; kõigel, mida teeme, on konkreetne seos elu ja tegevusega.

Individuaalsus – igaüks meist on väärtuslik, oleme toetavad ja sallivad, tuues välja iga õppija isikupära, arendades tema tugevusi ja õpihimu.

Tervis – oleme liikuvad ja ennast väärtustavad; peame ühtviisi oluliseks vaimset ja füüsilist tervist.

Keskkonnasõbralikkus – peame lugu säästvast eluviisist, puhtast keskkonnast; oleme looduslähedased ja nutikad energiatarbijad.

Koostöine koolikultuur – tegutseme ühiselt eesmärkide nimel; koolipere ja kogukond on kaasatud kooliarendusse; oleme avatud uuele ja jagame rõõmuga kogemusi omavahel, kogukonnaga, külalistega ning partneritega.

Väätsa Põhikoolis on iga koolipäev põnev, väljakutseid pakkuv seiklus teadmiste, oskuste ja väärtuste maailmas. Oleme kogukonna hariduselu ja vaimse arengu eestvedajaks ning praktikakeskkonnaks.

Väätsa põhikool on Väätsa vallas asuv väike mõisakool, mille sõbralike seinte vahel käib igapäevaselt teadmisi omandamas üle saja õpilase. Haridustee alguseks Väätsal peetakse aastat 1739. Sel ajajärgul oli valdavaks õppetöö vormiks koduõpetus.

2015 aastal valmis koolil mitmete sidusrühmadega koostöös uus ja ambitsioonikas arengukava, mille aluseks on “Eesti elukestva õppe strateegia 2020”.

TUNNUSTUSED / PARTNERLUS

 EL_Sotsiaalfond_horisontaalne   Eesti-Šveitsi koostööprogramm