Refining the boundaries of education stages in the compulsory education system: from transition to continuity 2024-2026

2024 aasta 1. septembrist osaleb Väätsa Põhikool Euroopa Komisjoni rahastatud Erasmus+ KA 220 projektis – “Haridusastmete piiride täpsustamine kohustuslikus haridussüsteemis: üleminekust järjepidevuseni”.

Projekt kestab kolm aastat ja lõpeb 31. augustil 2026. Projektis osaleb 4 riiki: Slovakkia (projekti koordinaatorid), Sloveenia, Leedu ja Eesti.

Projekti põhieesmärgiks on: haridustasemete üleminekute pehmendamine ja haridustee järjepidevuse tugevdamine ning seeläbi ebavõrdsuse vähendamine
hariduses, varakult koolist lahkumise ennetamine ja ka üldisemalt hariduse kvaliteedi parandamine.

Projekt keskendub kohustusliku hariduse süsteemi ülemineku küsimusele, st üleminekule haridustasemete vahel (alusharidus, algkool ja keskharidus). Paljud haridussüsteemid võitlevad selle pärast, et erinevad haridustasemed on rangelt piiratud, mistõttu puutuvad lapsed kokku drastiliste muutustega. See mõjutab negatiivselt nende edasist elu haridusvaldkonnas, aga ka vaimset tervist ning sotsiaalset heaolu.

Projektis osalemine võimaldab lahendada väljakutseid millega õpilased ühelt õppeastmelt teisele liikudes kokku puutuvad. Tegevused keskenduvad kohustusliku õppe korralduse analüüsile ja süteemide võrdlemisele. Analüüs võimaldab välja selgitada kuidas koolid saavad lapsi toetada erinevate kooliastmete üleminekutes ning luua head praktilised materjalid selle toetamiseks.

Projekti tegevusi saab peatselt jälgida ka sotsiaalmeedia vahendusel!

Koordinaator: Trnava Ülikool, Slovakkia