On vahva, et siia sattusid, sest meil on:

  • ägedad ja tegusad õpilased;
  • sõbralik ja koostöine meeskond;
  • looduslähedane ja kaasaegne koolikeskkond;
  • mitmekülgsed võimalused isiklikuks professionaalseks arenguks.

Ootame oma meeskonda ALGKLASSIDE ÕPETAJAT (alates 0,8),

FÜÜSIKA  ja MATEMAATIKA ÕPETAJAT (alates 0,5)

INFORMAATIKA ÕPETAJAT (0,3).

Õpetaja põhitegevused on: õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine, õpilase juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine.

Lisaks tundidele on õpetajal võimalus arendada aktiivset ringitegevust ning projektides osalemist.

Õpetaja ametikohal on nõutav erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Haridus võib olla omandamisel.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 10. augustiks 2022 aadressil info@vaatsapk.ee.

Lisainfo 3892242.

Tööleasumise aeg 1. september 2022.