On vahva, et siia sattusid, sest meil on:

  • ägedad ja tegusad õpilased;
  • sõbralik ja koostöine meeskond;
  • looduslähedane ja kaasaegne koolikeskkond;
  • mitmekülgsed võimalused isiklikuks professionaalseks arenguks.

Ootame oma meeskonda

HUVIJUHTI (1,0).

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 26. septembriks 2022 aadressil info@vaatsapk.ee.

Lisainfo 3892242.

Tööleasumise aeg 1. oktoober 2022.

 

Veel on kooli oodatud

LOGOPEED (koolile 0,5, koostöös kõrvalasuva lasteaiaga 1,0).

MATEMAATIKA ÕPETAJA (alates 0,5)

Õpetaja ametikohal on nõutav erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Haridus võib olla omandamisel.