Kooli dokumendid

Riiklikud dokumendid

Õppenõukogude toimumise ajad 2019/2020 õppeaastal

  • 28.08.2020
  • 22.11.2020
  • 06.03.2020
  • 29.05.2020
  • 12.06.2020

Õppasutuse üle järelvalvet teostavat asutuste kontaktandmed

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu | tel 735 0222 | faks 730 1080 | hm@hm.ee

Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn | tel 6943500 | faks 6943501 | kesk@terviseamet.ee

Tööinspektsioon
Gonsiori 29, 10147 Tallinn, tel 626 9400, ti@ti.ee

Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn, tel 628 2000, rescue@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel 627 4135, info@aki.ee

Veterinaar- ja Toiduamet
Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, tel 605 1710, ve@vet.agri.ee

Keeleinspektsioon
Endla 4, 10142 Tallinn; Tel:  626 3346; Faks:  660 9883;    keeleinsp@keeleinsp.ee