Kooli dokumendid

Riiklikud dokumendid

Riiklikud strateegilised dokumendid

Õppenõukogude toimumise ajad 2022/2023. õppeaastal

  • 31.08.2022
  • 28.11.2022
  • 13.03.2023
  • 09.06.2023
  • 16.06.2023

Õppeasutuse üle järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu | tel 735 0222 | faks 730 1080 | hm@hm.ee

Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn | tel 6943500 | faks 6943501 | kesk@terviseamet.ee

Tööinspektsioon
Gonsiori 29, 10147 Tallinn, tel 626 9400, ti@ti.ee

Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn, tel 628 2000, rescue@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel 627 4135, info@aki.ee

Veterinaar- ja Toiduamet
Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, tel 605 1710, ve@vet.agri.ee

Keeleinspektsioon
Endla 4, 10142 Tallinn; Tel:  626 3346; Faks:  660 9883;    keeleinsp@keeleinsp.ee