Kooli dokumendid

 

Riiklikud dokumendid

 

Õppenõukogude toimumise ajad 2017/2018 õppeaastal

  • 30.11.2017
  • 15.03.2018
  • 07.06.2018
  • 14.06.2018
  • 31.08.2018

 

Õppasutuse üle järelvalvet teostavat asutuste kontaktandmed

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu | tel 735 0222 | faks 730 1080 | hm@hm.ee

1. septembrist 2017 asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn) 

Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa: Kristina Johannes, Kristina.Johannes@hm.ee;  mobiiltelefon 5687 6468;  lauatelefon 735 4069

Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn | tel 6943500 | faks 6943501 | kesk@terviseamet.ee

Tööinspektsioon
Gonsiori 29, 10147 Tallinn, tel 626 9400, ti@ti.ee

Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn, tel 628 2000, rescue@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel 627 4135, info@aki.ee

Veterinaar- ja Toiduamet
Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, tel 605 1710, ve@vet.agri.ee

Keeleinspektsioon
Endla 4, 10142 Tallinn; Tel:  626 3346; Faks:  660 9883;    keeleinsp@keeleinsp.ee