Lisaks tavapärastele ainetundidele on kooli õppekavasse lisatud rütmika, arvutiõpetus, uurimustööde alused ja karjääriõpetus. Viimase raames külastavad õpilased tundide kõrval ka kohalikke ettevõtteid, tutvuvad töömaailmaga ja osalevad töövarjupäevadel.

Õpilased osalevad vabariiklike projektide kõrval ka mitmetes rahvusvahelistes projektides. Juba 11 aastat osaleb meie kool rahvusvahelistes eTwinning ja Comenius keeleprojektides, kus esialgu olime partneriteks, kuid viimastel aastatel juba ise rahvusvahelisi projekte algatanud ja juhtinud ning leidnud pikaajalisi sõpru üle Euroopa. Tänu sellele on meie kooli õpilased saanud külastada paljusid välisriike, nagu Kreeka, Türgi, Rumeenia, Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa, Läti ning olnud projektipartnerite võõrustajaks. Õpilased saavad kaugete sõpradega suhelda veebikohtumistel.

2015.aastal osalesid meie õpilased edukalt vabariiklikul õpilastööde konkursil “Tulevikukool 2050” tulles sealt tagasi esikohaga ja auhinnaks saadud 3D printeriga. Häid saavutusi vabariiklikel konkurssidel on olnud mitmeid.

Mõnda aega on Väätsal tegutsenud noorte algatatud Väätsa TV, mis pakub nii meelelahutust kui ka elu-olu kajastamist läbi noorte silmade. Kohal oldi ka Paide Arvamusfestivalil. Lühifilme levitatakse interneti vahendusel: http:/vaatsatv.webs.com/

Tervisekompleksi ruumides tegutsevad spordiringid. Kooli staadion võimaldab läbi viia ka suuremaid võistlusi. Hiliste õhtutundideni leiavad kasutust korvpalliväljak ja skatepark. Viimane valmis noorte omaalgatuse korras Leader rahastusel ning loomismõtte algatanud noor pälvis vabariigis Hea Eeskuju tiitli.

Koolil on oma suusabaas ning läbi talve hoitakse sõidukorras valla suusarajad. Kooliõpilaste ja valla noorte seas on väga populaarseks spordialaks tõusnud jalgpall. Meeskonnad on saavutanud kõrgeid kohti nii oma maakonnas kui vabariigis. Koolispordiüritustel löövad õpilaste kõrval sageli kaasa ka õpetajad.

Tublid õppurid ja aktiivsed õpilased ei jää koolis tähelepanuta. Kooliaasta lõpus tunnustab direktor õppimises ja klassivälises töös tublisid õppureid ja silmapaistnud õpilasi ning õpetajaid vastuvõtul või väljasõidul. Meie kooli õpilaste heategude märkamiseks antakse välja Väikese Heateo tunnustust. Selle pälvib laps või täiskasvanu, kes on korda saatnud lastele suunatud ja üldsuse tähelepanu väärinud teo, tunnustust jagatakse kooli jõulukontserdil.