Väätsa koolis õpitakse õhinaga! Väärtustatakse praktilisust – kõigel, mida teeme, on konkreetne seos elu ja tegevusega, innovaatilisust – julgust riskida, katsetada ja muuta ning kõrget professionaalsust – pidevat enesetäiendamist ja ettevõtlikkust.

          

Kooli väike mesila                                             Liikuv sepikoda                                        Õpilaselt õpilasele

Lisaks tavapärastele ainetundidele on kooli õppekavasse lisatud rütmika, arvutiõpetus, ettevõtlus- ja karjääriõpetus. Viimaste raames külastavad õpilased tundide kõrval ka kohalikke ettevõtteid, tutvuvad töömaailmaga ja osalevad töövarjupäevadel. 5. kuni 8.klassini juurutatakse Tulevikukooli programmist alguse saanud lõimitud õpet.

Mõnda aega on Väätsa koolis tegutsenud kosmoseprogramm. Alates 2018. aastast on programmist välja arenenud Kosmosekoolide võrgustik, mille juhtkooliks oli Väätsa põhikool. Programm seisab selle eest, et õppimist rikastada elulise teaduse ja praktikutega koostöö kaudu.

Meie tegutsemishimuline kool kuulub Ettevõtlike Koolide haridusvõrgustikku. Igapäevaselt loome võimalusi, et õppimine oleks põnev ja õppijakeskne. Toetame laste iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, anname neile võimaluse rääkida kaasa kuidas ja mida soovitakse õppida. Meie koolis on õppijad nii õpilased, kui ka õpetajad ise.

Kõrgelt hinnatakse liikumist ja tervislike eluviise. Kooli spordiüritustel löövad õpilaste kõrval sageli kaasa ka õpetajad. Igal aastal peetakse sõbrapäeval õpilaste ja õpetajate vahelist jalgpallilahingut „Kuldne putsa“. Tervisekompleksi ruumides tegutsevad spordiringid. Kooli staadion võimaldab läbi viia ka suuremaid võistlusi. Pikkadel õuevahetundidel ja peale koolipäeva hiliste õhtutundideni leiavad kasutust kooli kõrval asuvad kunstmuruga multifunktsionaalne spordiväljak ja skatepark.

Tublid õppurid ja aktiivsed õpilased ei jää koolis tähelepanuta. Kombeks on õpilaste ja õpetajate süsteemne tunnustamine igal esmaspäeval ülekoolilisel kogunemisel. Väätsa koolis jagatakse pärleid õpetajatele ning kooli töötajatele. Iga toreda tunni, tegevuse või jagatud abi eest saab pärli pihku poetada kolleeg, lapsevanem või õpilane. Kooliaasta lõpus tunnustab direktor tublisid õppureid ja silmapaistnud õpilasi ning õpetajaid vastuvõtul või väljasõidul. 1.-4.klassi õpilastele toimub kevadeti õpilaseinduse presidendi pidulik vastuvõtt mõne vahva esinejaga. Meie kooli õpilaste heategude märkamiseks antakse välja Väikese Heateo tunnustust. Selle pälvib laps või täiskasvanu, kes on korda saatnud lastele suunatud ja üldsuse tähelepanu väärinud teo, tunnustust jagatakse kooli jõulukontserdil.

Me oleme tuntud kui uuenduslik, kogukonda kaasav, igapäevases õppetöös praktilisust väärtustav ning tehnoloogiat kasutav kool.  Oma kogemusi jagame lahkelt ka teistega. Kooli on külastatud viimaste aastate jooksul erinevate valdade, koolide, ülikoolide jt institutsioonide esindajaid üle Eesti ning välismaalt. 2018.aastal külastas kooli Brasiilia televisioon, kes tegi meist pea 50 minuti pikkuse filmi, mida saab vaadata siit.