Oleme oma koolis teinud alates 2018/19. õppeaastast sisulisi ja korralduslikke muudatusi õppeainete lõimises. Õpetajad teevad eesmärkide rakendamiseks tihedat sisulist koostööd. Ühiselt leitakse aineüleseid lõimimisvõimalusi, seatakse eesmärke ning sõnastatakse õpiväljundeid.

Koolis on tõstetud fookusesse mõtestatud õppimine, kus peame tähtsaks õpilase autonoomiat, aktiivsust ja loomingulisust ning õpitava seostamist igapäevaeluga. Rakendamisel on olulisel kohal teadmiste integreerimine, õpilaste järjepidev eneseanalüüsimine ja õpetajate poolne arengut toetav tagasisidestamine.

Mõtestatud õppimise rakendamise eesmärgid on:

  • tõsta õpilaste aktiivsust, haaratust ja huvi õpitegevuse vastu;
  • muuta õpitegevus praktilisemaks, rakendada ja seostada õpitut paremini eluga;
  • ainete lõimimise abil vähendada õpilaste õpikoormust.

Lõimitud õppetegevuse senine kasu.

  • Õpilased on kiired kohaneja ja paindlikud.
  • Õppetöös on rohkem valikuid, toetatud on õpilase iseseisvus.
  • Õppimine on kogemuslik (näiteks: grupiprotsesside läbikogemine, enda pidev analüüsimine, teadlikuks õppijaks kujunemine).
  • Muutunud on õpetajate mõtteviis: tahetakse teha koostööd; lõiminguteemad tõusevad paremini esile; ollakse julgemad katsetajad, ei kardeta teha vigu.

Tulge meile külla!

Viimase kahe aasta jooksul oleme kogemusi jaganud enam kui kolmesaja huvilisega nii Eestist kui välismaalt. Seda nii kohapeal kui ka veebis.

Kui teile pakub meie tegevus rohkem huvi, võtke ühendust! Oleme avatud koostööle ja valmis jagama enda lugusid.

KIRJUTA MEILE

anneli.mand@vaatsapk.ee