Väätsa Põhikool asub Kesk-Eestis Järvamaal Türi vallas Väätsa alevikus. Koolihoone on 2-osaline: 1800. aastal ehitatud ning 2011. aastal renoveeritud mõisahoone ja 1977. aastal selle juurde valminud juurdeehitus, mis sai põhjaliku uuenduskuuri 2016.aasta jooksul. Remondi käigus kaasajastati kõik õpperuumid. Koolikompleksi kuuluvad mõisapark, staadion, jõusaaliga võimla. Kasutada saab skateparki, algklassid käivad ujumas lasteaia basseinis.

Meie kooli tugevuseks on:

o innovaatilised ja loomingulised õpetajad

o mitmekülgne huvitegevus ja ringitöö

o sõbralik ja kokkuhoidev koolipere

o head sportimisvõimalused

o kaasaegne õpikeskkond

o toetav vald

Õdus ja õpilassõbralik Väätsa kool asub looduskaunis keskkonnas, kool on kaasaegne ja korrastatud. Avaras sisehoovis on võimalik läbi viia õuesõppetunde ja vahetundides aega veeta. Sisehoov ja park on armastatud ajaviite- ja jalutuskoht kogu Väätsa rahvale.

Väätsa kooli sõbralike seinte vahel käib igapäevaselt teadmisi omandamas üle saja viiekümne õpilase. Kooli õpilaste arv on viimase 3 õppeaasta jooksul pööranud uuesti tõusule. Õpilased ja õpetajad loovad koos ühtse ja üksteist toetava meeskonna. Väätsal on kool, kus õpitakse õhinal. Teadmiste omandamine on siin hinnas. Kõik klassiruumid on kaasaegsed, neis on võimalik kasutada multimeedia- ja IT-vahendeid. Koolihoone on rekonstrueeritud energiatargaks hooneks, mille toimimist saavad õpilased igapäevaselt jälgida ja õppetöös kasutada. Lisaks kaasaegsele arvutiklassile on koolis ka digilabor ning mobiilne arvutipark.

Kooli koridorides on õpilastele loodud võimalused ronimiseks, turnimiseks, ehitamiseks ja mängimiseks (keks, lauajalgpall, kabe, male jms). Mitmed mängud on õpilased ise valmistanud õppetegevuse käigus. Aktiivsemaks liikumiseks on mõeldud ka päeva keskel toimiv pikem õuevahetund.

Lisaks tavapärastele ainetundidele on õppekavasse lisatud rütmika, arvuti-, ettevõtlus- ja karjääriõpetus. Karjääri- ja ettevõtlusõpetus aitavad luua ettekujutuse töömaailmast. Huvitavad külaskäigud ja töövarjupäevad ettevõtetes on alati õpilaste seas oodatud. Õppekäigud loodusesse, temaatilised õppepäevad ja osalemine mitmetes projektides aitavad klassiruumis õpitut seostada eluga. Ainepäevadel saadud kogemused on klassiruumis õpitule heaks kinnituseks. Kool teeb koostööd teaduskooliga.

Igal aastal külastab lasteaia vanem rühm esimest klassi, et vaadata, kuidas sõpradel koolis läheb. Kooli juures tegutseb eelkool.

Oma tegemistest anname teada kooli Facebooki lehe kaudu. Sealt leiab pilte, videoid, uudiseid ja palju muud põnevat.

ÜKS KOOL – PALJU VÕIMALUSI!