Väätsa Põhikool asub Kesk-Eestis Järvamaal Väätsa vallas Väätsa alevikus.  Koolihoone on 2-osaline:  1800.  aastal ehitatud ning 2011. aastal renoveeritud mõisahoone ja 1977.  aastal selle juurde valminud juurdeehitus.  Koolikompleksi kuuluvad mõisapark,  staadion,  jõusaaliga võimla.  Kasutada saab skateparki,  algklassid käivad ujumas lasteaia basseinis.

Meie kooli tugevuseks on:

o    innovaatilised ja loomingulised õpetajad

o    mitmekülgne huvitegevus ja ringitöö

o    sõbralik ja kokkuhoidev koolipere

o    head sportimisvõimalused

o    kaasaegne õpikeskkond

o    toetav vald

Väätsa kool asub looduskaunis keskkonnas,  kool on ajakohase sisustusega ja korrastatud.  Avaras sisehoovis on võimalik läbi viia õuesõppetunde ja vahetundides aega veeta.  Sisehoov ja park on armastatud ajaviite-  ja jalutuskoht kogu Väätsa rahvale.

Väätsa kooli sadakond õpilast ja õpetajad loovad koos ühtse ja üksteist toetava meeskonna.  Väätsal on kool,  kus õpitakse õhinal.  Teadmiste omandamine on siin hinnas. Kõik klassiruumid on kaasaegsed,  neis on võimalik kasutada multimeedia-  ja IT-vahendeid.  Vanem kooliaste kasutab õppetöös iPad’e.  Arvutiklassi arvutipark võimaldab õppida programmeerimist ja filmiklippide valmistamist.

Lisaks tavapärastele ainetundidele on õppekavasse lisatud rütmika,  arvuti-  ja karjääriõpetus ning loovtööde koostamise alused.  Karjääriõpetus aitab luua ettekujutuse töömaailmast.  Huvitavad külaskäigud ja töövarjupäevad ettevõtetes on alati õpilaste seas oodatud.  Õppekäigud loodusesse,  temaatilised õppepäevad ja osalemine mitmetes projektides aitavad klassiruumis õpitut seostada eluga.  Ainepäevadel saadud kogemused on klassiruumis õpitule heaks kinnituseks.  Kool teeb koostööd teaduskooliga.

Igal aastal külastab lasteaia vanem rühm esimest klassi,  et vaadata,  kuidas sõpradel koolis läheb. Kooli juures tegutseb eelkool.

Ilmub koolileht Koolimeel.  Lisaks toimetusele saavad koolilehe töös osaleda igas vanuses õpilased. Oma tegemistest anname teada kooli Facebooki lehe kaudu.  Sealt leiab pilte,  videoid,  uudiseid ja palju muud põnevat.  Koolis tegutseb kooliraadio. Meie õpilased on loonud Väätsa TV, et edastada erinevaid põnevaid sündmusi.

ÜKS KOOL – PALJU VÕIMALUSI!