Füüsika õpikoda

7. – 9. klassi õpilased osalevad Tartu Ülikooli teaduskooli juhendatavates füüsika õpikoja tundides.Õpikoda järgib riiklikku põhikooli füüsika õppekava, kattes mehaanika (2 kohtumist), valgusõpetuse (2 kohtumist), elektriõpetuse (2 kohtumist) ja soojusõpetuse (1 kohtumine) teemasid. Saame kasutada kvaliteetseid õppevahendeid, millega käivad kaasas ka elektroonilised tööjuhendid.

Noored koodi

2020 sügisel said Väätsa kooli õpilased osaleda väga põhjalikus Noored koodi koolitusprogrammis. Selle käigus õppisid nad üht olulisemat programmeerimiskeelt – Pythonit ja omandasid kokku viiel 4-tunnisel kohtumisel vajaliku taseme, et siseneda infotehnoloogia maailma. Koolitust viisid läbi Tartu Ülikooli teaduskooli juhendajad ning kõigil kohtumistel osalenud said kaasa diplomi, mis loodetavasti abistab neid edasisel haridusteel.