• All
  • 2014/2015 õa
  • 2015/2016 õa
  • HITSA
  • IKT
  • Rahvusvaheline koostöö

Tehnoloogia ja Loodusainete Õppehoone

http://progetiigervaatsa.weebly.com/3d-graafika-tehnoloogia-ja-loodusainete-otildeppehoone.html#/news/

F.I.L.M – Fantasy, Illusion, Learning, Making

Kaheaastase (2016-2018) projekti käigus käsitletakse projektis osalevate maade ja maailma filmi ajalugu, filmi loomise erinevaid etappe stsenaariumi kirjutamisest filmi kokkumonteerimiseni, koostatakse õppematerjale, luuakse filme kasutades erinevaid programme, tehnoloogiavahendeid, käikse õppekäikudel stuudiotes, kohtutakse filmiloojatega.

Let’s Discover Digital Learning and Technology

Kaheaastase projekti käigus tutvutakse omavalitsuste ning nende allasutuste tööga digi- ja tehnoloogiavallas. Käsitletakse selle seotust õppetöö ning vaba aja ja edasiõppimisega.

Education for Energy in Europe

Kaheaastase projekti käigus uuriti partnerriikide maavarasid, neist saadavat energiat, taastuvenergia kasutamise võimalusi. Viidi läbi küsitlusi ja uurimusi erinevate kütete ja kütuste kasutamise kohta, loodi õppematerjale, käidi õppekäikudel.

Colours, Sweeteners and Calories in Food Products

Kaheaastase projekti käigus uuriti värv- ja magusainete ning kalorite sisaldust kommides, jookides, jogurtites ja jäätistes, viidi läbi küsitlusi maitseeelistuste kohta, uuriti erinevate maade seaduseid sünteetiliste ja naturaalsete toidusandite kohta, loodi õppematerjale, käidi õppekäikudel.

Green Energy – Green Future

2014 aastal sai Väätsa valla ja Jablanitsa rajooni vahel Bulgaarias alguse rahvusvaheline koostööprojekt Roheline Energia – Roheline Tulevik (Green Energy – Green Future). Projekti rahastas Archimedes SA Comenius Regio programmist ning selle kestus on kaks aastat.

Väätsa Põhikool Samsungi digipöörde programmis

Samsung Digipöörde all mõistetakse personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või nutitelefonid) laiapõhjalist ja igapäevast rakendamist erinevate õppeainete õppetöös.

Õuesõppe klass

HITSA “Lahe Asi” 2015 raames projekteeritud õuesõppe klass

Traik – kolmerattaline

HITSA konkursi “Lahe Asi” 2014 projekteeritud ja ehitatud igapäevaelus kasutav kolmerattaline ratas