2020 sügisel saavad Väätsa kooli õpilased osaleda väga põhjalikus Noored koodi koolitusprogrammis. Selle käigus õpivad nad üht olulisemat programmeerimiskeelt, Pythonit, ja omandavad kokku viiel 4-tunnisel kohtumisel vajaliku taseme, et siseneda infotehnoloogia maailma. Lisaks sellele on Python keel kasutusel ka kosmoseprogrammi pardaarvutites, mis võimaldab õpilastel oma oskusi täiendada ja kindlustada Väätsa jätkamine Kosmosekoolina (kosmosekoolid.ee). Koolitust viivad läbi Tartu Ülikooli teaduskooli juhendajad ning kõigil kohtumistel osalenud saavad kaasa diplomi, mis loodetavasti abistab neid edasisel haridusteel.
Lisainfo programmist: Jonas Nahkor