2020 sügisel said Väätsa kooli õpilased osaleda väga põhjalikus Noored koodi koolitusprogrammis. Selle käigus õppisid nad üht olulisemat programmeerimiskeelt – Pythonit ja omandasid kokku viiel 4-tunnisel kohtumisel vajaliku taseme, et siseneda infotehnoloogia maailma. Koolitust viisid läbi Tartu Ülikooli teaduskooli juhendajad ning kõigil kohtumistel osalenud said kaasa diplomi, mis loodetavasti abistab neid edasisel haridusteel.