Kolmandas kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.  (Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määruse nr 1 “Põhikooli riiklik õppekava„ § 15 p 8).

Loovtöö sooritamine on põhikooli lõpetamise tingimuseks. (PRÕK § 23 p 1).

Juhend: Loovtöö vormistamine 2019

Loovtööde teemad 2022/23 õa:

 • Saalihoki tundide läbiviimine 3. ja 4. klassile

 • Jõuluball

  Grafiti loomine seinale

 • Täänts kava 8. klassile

 • Noorte ja eakate vestlusring Väätsa eakate kodus

 • Paide Linnameeskonna noortelaagri vabatahtlik

 • Korvpalliturniir 5.-9. klassidele

 • Väätsa Põhikooli 1.-5. klasside liikumisharjumused

 • Katsed 3.-4. klassidele

 • Oma loomingu audio visualiseerimine

 • Tegevused eakatega

 • Vana kummuti renoveerimine

 • Grillimaja renoveerimine

 • Geograafilise mängu loomine

 • Jõuluball 2022

Loovtööde teemad 2021/22 õa:

 • Mesitaru renoveerimine

  Renoveeritud mesitaru

 • Malelaua ja nuppude ehitamine
 • Kokanduse tunni läbiviimine
 • Tõukerattasport
 • Tantsutrennide juhendamine lasteaias
 • Inkubaatori ehitamine
 • Maastikumaal päikeseloojangust
 • Gluteenitalumatus
 • Vana rõdu uueks
 • Ulukist taldrikule
 • Õpilasfirma
 • Kaks katsetust mixed medias
 • Eesti rahvustoit vabariigi aastapäeva pidulaual

Loovtööde teemad aastal 2020/21 õa:

 • Haridus ja õppimine Ühendkuningriikides
 • Audacity õpetamine 5. klassile
 • Rajakaamera paigaldamine Väätsa Põhikoolile
 • Liha kasutamine toidus
 • Jalgpallitreeneri ameti proovimine algklassiõpilastega
 • Arvutimängu loomine
 • Laua restaureerimine
 • Kiusamise vähendamine Väätsa Põhikoolis
 • Helkur                                                                                                                              Rajakaamera pildile sattunud karu
 • Loovüritus “Hingetõmme”