Kolmandas kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.  (Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määruse nr 1 “Põhikooli riiklik õppekava„ § 15 p 8).

Loovtöö sooritamine on põhikooli lõpetamise tingimuseks. (PRÕK § 23 p 1).

Juhend: Loovtöö vormistamine 2019

Loovtööde teemad 2019/20 õa:

 • Akvaarium
 • Näidendi kirjutamine ja lavastamine
 • Omaloomingulise laulu loomine ja esitamine

  Tantsuvõistlus Vänts

 • Vänts 2020 korraldamine
 • Digiplakati kujundamise õpetamine 5.kl õpilastele
 • Küprose reis ja pildialbumi koostamine
 • Nukumaja valmistamine taaskasutatavast materjalist
 • Jahindus
 • Elektrijalgratas
 • Autode keretööd
 • 7.-9.klassi õpilaste magamisharjumused
 • Matkaautoga reisimine

Digiplakati kujundamise õpetamine 5.kl õpilastele

Loovtööde teemad 2018/19 õa:

 • Hampelmann
 • Vintage-stiilis toa renoveerimine
 • Öökapp
 • Kahe youtube kanali populaarsuse võrdlus
 • Kassi toa ehitamine
 • VPK 6.-9.klasside õpilaste korvpalliturniir
 • Heegeldatud nukud
 • Mulgi tikand uues kuues

  Mulgi tikand uues kuues

 • Inglise keelse keelemängu „Hidden story“ loomine
 • Keksumäng algklassidele
 • Romuralli auto
 • The United Kingdom of Great Britain and North Ireland
 • VPK 1.klassi õpilase tegevused ööpäeva jooksul