KO:LIME:L on Väätsa Põhikooli õpilasleht, mille esimene number ilmus teadaolevalt 1994. aasta novembrikuus. Selle aja vältel on kooli ajaleht kandnud erinevaid nimekujusid – Koolimeel, Kooli Meel ja KO:LIME:L. Viimase, kõige tuttavama nimekuju all ilmus ajaleht kõige kauem.

2016/2017 õppeaastal varjusurmas olnud klassikaline ajaleht sai uue hingamise ja idee järgmisel õppeaastal. Uus meediameeskond on loobunud tavapärasest meediast ja keskendub pigem online artiklitele. Kuid, kes teab, ehk ilmub siiski kunagi tulevikus jälle ka tavapärane õpilasleht!

KO:LIME:L toimetuse koosseis:

IMG_0296

Pisut ajalugu

Regulaarseks muutus KO:LIME:Le ilmumine 2003. aasta märtsis, igas veerandis üks number. Siis muutus ka pealkirja kirjaviis selliseks, nagu me seda täna tunneme.

Meie koolileht eristus teistest lehtedest selle poolest, et ilmus koos vallalehega Väätsa Valla Teataja ja jõudis 2004/2005. õppeaastast igasse valla peresse postkontori kaudu lauspostitusega. Sellest tulenevalt oli ka tiraaž maakoolilehe kohta suur – 550. Numbrite kujundamisel pidime arvestama sellega, et leht oleks selge ja loetav nii koolinoortele kui ka eakatele vallakodanikele. Kool on maakohas paljude sündmuste keskpunktiks.

Õpilaslehe eestvedamist ja noori ajakirjanikke on peamiselt juhendanud õppealajuhataja Anneli Mand ja eestvedajaid õpilastest on läbi aegade olnud mitmeid: 2016/2017 õa Victoria Kondas ja Mariettely Saar.

Ilmunud KO:LIME:LED

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008