Loodusainete projektipäev

Loodusainete projektipäev

20.veebruaril toimus Väätsa Põhikoolis õpetajate eestvedamisel projektipäev, mille käigus said 7.-9. klassi õpilased aimu erinevate ettevõtete  juhtimisest ja rollidest. Kogu tegevuse käigus keskenduti nii energiasäästlikekusele kui ka ärlie ja sellega kaasnevatele probleemidele.

Kogu päeva mõte oli näidata loodusainete vajalikkust võimalikult realistlikult ettevõtete igapäesvastes tegevustes. See andis vastuse küsimusele “miks meil seda kõike vaja on” ning näitas kuidas koolis õpitut igapäevaelus tarvis võib minna.

Päev algas ettevõtete jagamisega õpilaste vahel. Organisatsioone oli kokku 7. Avalike asutuste alla kuulusid Riiklik Valitsus, Kohalik Omavalitsus ja Rahvusringhääling. Riiklik valitsus pidi olema kursis uudistega ja märkama probleeme ning leidma koos Kohaliku valitsusega nendele ka  sobivad lahendused. Kohaliku valitsuse ülesandeks oli tagada kogu inimeste heaolu ja looduse hea seisund, mida omakorda jälgis Rahvusringhääling, kelle rolliks oli olla kursis kogu ümbritsevaga ja seda  vajadusel ka meedias kajastada.

Igas organisatsioonis oli 4-7 liiget. Juhid pani ametitesse paika õpetajate neljaliikmeline korraldustiim. Iga juht valis ise enda meeskonda liikmeid. Kogu valitsust juhtis peaminister Kelly Rihe.

Ettevõtete alla kuulusid põlevkivi-, tuule- ja elektriernergia ettevõtted ning masinatehas. Elektrienergia ettevõtete rolliks oli toota energiat ja seda ka edasi müüa. Nad pidid alluma Valitsusele ja klientidele, kui keegi tootmistegevusega rahul pole. Masinatehas müüs toodetud masinaid edasi välismaale.

Kogu tegevus toimus kolmes erinevas keskkonnas: google sheets-is, kust sai jälgida oma organisatsiooni rahalist seisu ja energianumbreid; moodles, kus lahendati loodusainetega seotud teste, millega omakorda sai teenida organisatsioonile raha ja viimaseks keskkonnaks uudisteportaal Padletis, kust sai hoida ennast kursis värskete päevauudistega rahvusringhäälingult.

Kõigepealt ostis iga organisatsioon arvutuste põhjal omale sobiva büroohoone. Kui hoone oli ostetud hakkasid ettevõtted vajalikus koguses elektrit tootma ja sellega kauplema. Seda sai osta igaüks, kellel parasjagu tarvis oli. Energiat tähistasid lego- või jenga klotsid ning neid vahetati sularaha vastu. Veel tuli meeskondadel toime tulla mõne tõsise probleemiga, oli selleks siis õhusaaste ja sellega kaasnevad terviserikked või reostunud veekogud.  

Ent päev ei möödunud ainult koolimajas töötades. Päeva keskel kõlas väike tuletõrjealarm, mil kõik mänguosalised koolimaja taha pidid kogunema. Seal ootas neid juba uus ülesanne: ristsõna, mille küsimused  olid peidetud kooliparki. Hoolimata vihmasest ja sombusest ilmast võtsid õpilased ülesandest viimast, nii et ülesannete pabergi katki ja riidedki porised.

Kogu olukord sai ühel hetkel suure hoo sisse. Küll võltsiti naaberettevõtete töötajate allkirju, varastati elektrienergiat ja anti sisse lahkumisavaldusi. Meediale tõi see kaasa palju tööd ja nii seisid seinte peal uudised loodust saastavast põlevkivi ettevõttest ja väidetavalt raha kõrvale kantivast riiklikust valitsusest. Lisaks tehti videointervjuusid peaministri ja ettevõttest lahkunud töötajaga. Saladuseks ei jäänud ka skandaalid, mis said samuti üles filmitud.

Päev lõppes rahvusringhäälingu koostatud intervjuude ja uudiste vaatamisega. Õppepäevast tehti väike kokkuvõte ja arutati toimunu üle.

Õpilaste arvates oli kogu päev väga teguderohke ja raske, ent samas naljakas ja põnev. Kohaliku Omavalitsuse juhi Els Juhvelti arvates oli kõige toredam see, et enda töötajatega võis rahule jääda ja kõigiga sai vabalt vestelda. Ka naabermeeskonnaga sujus kõik ladusalt. Põlevkivi ettevõtte juhataja Sten-Erik Tuuleveski arvates algas päev lõbusalt, ent lõpu poole läks olukord käest ära, sest leidus ettevõtteid, kes ei osanud head äri teha ja rikkusid sellega ka teiste tehinguid. Kevin Kinevi juhitavast masinatehasest lahkus aga tema sõnul 2 töötajat, kes isegi sellest ei teatanud. Ka Eva Martjaki prügipõletusettevõttel ei läinud tema arvates nii hästi, kui teistel, sest kiputi raha liialt laristama. Selle eest olid prügipõletuse ettevõtte töötajad vaheülesannete lahendamisega väga edukad ja teenisid sellega boonust. Peaministri arvates oli päev raske, kuid samas väga lõbus. Raskeks tegi selle probleemide kuhjumine valitsusele ja algne arusaamatus kogu etteantud materjaliga.

Hoolimata väikestest tehnilistest viperustest olid kõik tegevusse kaasatud ja kuna töötajaid organisatsiooni valiti ise, sujus ka meeskonnatöö hästi. Oma vigu mõisteti ja edaspidi prooviti neid vältida. Kõige enam tekitas ebameeldivust algne segadus tehnika ja ülesannete lahendamisega, millest kõik kenasti küll välja tulid, kuid mille tõttu võib-olla mäng veidikene venima jäi.

Kogu projektipäev andis osalistele juurde teadmisi füüsika, keemia, biloogia, geograafia ja ka matemaatika teemal. Samuti elektri ja energia turust ja kõigest sellega kaasnevast. Ka organisatsioonide juhid mõistsid, kui suur vastutus on neil töötajate ja kogu äri juhtimise ees.

Majandusmängu korraldajate juht Jonas Nahkori sõnul nõudis koolipäeva korraldamine üpris palju ressursse. Tundma pidi õppima erinevaid veebikeskkondi ja meeskonnatöö oli vältimatu ja seega väga oluline. Vajaliku materjali koostamine nõudis suurt keskendumist ja oluliselt aega. Kogu töö ja vaev tasus end aga ära ning läbi kivide ja kändude suudeti mängule, suurelt tänu noorte rõõmsatele tujudele ja improvisatsioonile, hoog sisse anda. Õpilastelt nõudis see head meeskonnatööd ja kainet mõistust, sest koostööd tuli teha ka teiste organisatsioonidega ning vajadusel ka enda õigustele ja vajadustele keskenduda.

Kogu päev meeldis õpilastele väga ja hoolimata läbi mõeldud ülesannetest suutsid õpilased korraldajaid oma viguritega üllatada. Uudishimulikud mänguosalised ootavad juba uut säärast koolipäeva, mis kindlasti tulemata ei jää.

Pildid on leitavad Väätsa Põhikooli facebooki lehelt.

 

Autor: Kelly Rihe