Kooli territooriumil toimub videovalve.

Videovalvet korraldatakse vara ja isikute kaitseks.

Õiguslik alus: õigustatud huvi

Vastutav töötleja: Tõnis Berg, majandusjuhataja, tonis.berg@vaatsapk.ee, 5270657

 

 

 

Salvestise andmetega on õigus tutvuda salvestisel oleval andmesubjektil. Salvestise andmeid on õigus edastada õiguskaitseorganitele (politsei, prokuratuur, kohus jms) ning teistele isikutele seadusega sätestatud juhtudel ja alusel.