Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilasele, tema vanemale, õpetajale, koolile kui ka riigile ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase pädevuste kohta.

IV KLASSI TASEMETÖÖD TASEMETÖÖ VORM TASEMETÖÖ TOIMUMISE AEG
Loodusõpetus e-tasemetöö 23.-24.september 2021
Matemaatika e-tasemetöö 30.september-1.oktoober 2021
VII KLASSI TASEMETÖÖD TASEMETÖÖ VORM TASEMETÖÖ TOIMUMISE AEG
Loodusõpetus e-tasemetöö 21.-22.september 2021
Matemaatika e-tasemetöö 28.-29.september 2021
 

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID LÕPUEKSAMI VORM KORRALISE EKSAMI TOIMUMISE AEG
Eesti keel Kirjalik 30. mai 2022
Matemaatika Kirjalik 6. juuni 2022
Valikeksam Kirjalik ja suuline 14. juuni 2022