Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilasele, tema vanemale, õpetajale, koolile kui ka riigile ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase pädevuste kohta.

IV KLASSI TASEMETÖÖD TASEMETÖÖ VORM TASEMETÖÖ TOIMUMISE AEG
Loodusõpetus e-tasemetöö 10.-.13.oktoober 2022
Matemaatika e-tasemetöö 19.-22.september 2022
VII KLASSI TASEMETÖÖD TASEMETÖÖ VORM TASEMETÖÖ TOIMUMISE AEG
Loodusõpetus e-tasemetöö 10.-13.oktoober 2022
Matemaatika e-tasemetöö 19.-22.september 2022
 

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID LÕPUEKSAMI VORM KORRALISE EKSAMI TOIMUMISE AEG
Eesti keel Kirjalik 02. juuni 2023
Matemaatika Kirjalik 7. juuni 2023
Valikeksam Kirjalik ja suuline 12. juuni 2023