Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilasele, tema vanemale, õpetajale, koolile kui ka riigile ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase pädevuste kohta.

IV KLASSI TASEMETÖÖD TASEMETÖÖ VORM TASEMETÖÖ TOIMUMISE AEG
Eesti keel e-tasemetöö 20.-22. september 2023
Loodusõpetus e-tasemetöö 25.-27. september 2023
Matemaatika e-tasemetöö 12.-13. oktoober; 16.-17. oktoober 2023
VII KLASSI TASEMETÖÖD TASEMETÖÖ VORM TASEMETÖÖ TOIMUMISE AEG
Eesti keel e-tasemetöö 18.-20. september 2023
Loodusõpetus e-tasemetöö 27.-20. september 2023
Matemaatika e-tasemetöö 17.-20. oktoober 2023
Inglise keel e-tasemetöö 31. oktoober 2023
Inglise keel suuline 31. oktoober, 3 ja 6 november 2023
Vene keel e-tasemetöö ja suuline 11.-12. jaanuar 2024

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID LÕPUEKSAMI VORM KORRALISE EKSAMI TOIMUMISE AEG
Eesti keel kirjalik 31. mai 2024
Matemaatika kirjalik 6. juuni 2024
Valikeksam kirjalik ja suuline 12. juuni 2024