Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilasele, tema vanemale, õpetajale, koolile kui ka riigile ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase pädevuste kohta.

IV KLASSI TASEMETÖÖD TASEMETÖÖ VORM TASEMETÖÖ TOIMUMISE AEG
Loodusõpetus e-tasemetöö 23.-24.september 2021
Matemaatika e-tasemetöö 30.september-1.oktoober 2021
VII KLASSI TASEMETÖÖD TASEMETÖÖ VORM TASEMETÖÖ TOIMUMISE AEG
Loodusõpetus e-tasemetöö 21.-22.september 2021
Matemaatika e-tasemetöö 28.-29.september 2021
PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID LÕPUEKSAMI VORM KORRALISE EKSAMI TOIMUMISE AEG
Eesti keel Kirjalik 28. mai 2021
Matemaatika Kirjalik 3. juuni 2021
Valikeksam Kirjalik ja suuline 9. juuni 2021