III KLASSI TASEMETÖÖD TASEMETÖÖ VORM TASEMETÖÖ TOIMUMISE AEG
Eesti keel Kirjalik 8. mai 2019
Matemaatika Kirjalik 15. mai 2019
VI KLASSI TASEMETÖÖD TASEMETÖÖ VORM TASEMETÖÖ TOIMUMISE AEG
Eesti keel e-tasemetöö 14. mai 2019
Matemaatika e-tasemetöö 21. mai 2019
PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID LÕPUEKSAMI VORM KORRALISE EKSAMI TOIMUMISE AEG
Eesti keel Kirjalik 3. juuni 2019
Matemaatika Kirjalik 10. juuni 2019
Valikeksam Kirjalik ja suuline 13. juuni 2019