III KLASSI TASEMETÖÖD TASEMETÖÖ VORM TASEMETÖÖ TOIMUMISE AEG
Eesti keel Kirjalik 12. mai 2020
VI KLASSI TASEMETÖÖD TASEMETÖÖ VORM TASEMETÖÖ TOIMUMISE AEG
Eesti keel e-tasemetöö 13. mai 2020
PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID LÕPUEKSAMI VORM KORRALISE EKSAMI TOIMUMISE AEG
Eesti keel Kirjalik 1. juuni 2020
Matemaatika Kirjalik 4. juuni 2020
Valikeksam Kirjalik ja suuline 10. juuni 2020