5.-9. klassile

Käesoleval õppeaastal oleme õpetajate vahel kirjandusteoste vastamise taas ära jaganud. 

Iga õpetaja koostab oma lugemisvara kohta nimekirja või soovitab teatud teoseid veerandi algul, mida enne veerandi lõppu või kokkulepitud ajal õpilased vastavad kas suuliselt, kirjalikult või muul moel. 

Õpilased annavad õpetajale teada, mida nad loevad ning õpilane saab hinde nii antud ainesse kui ka kirjandusse. Õpetaja Terje peab üldtabelit, milles selgub, kas õpilane luges raamatuid või mitte, milliseid teoseid ta luges ning millise hinde sai.  Üldtabel välistab, et õpilane korduvalt vastab üht ja sama teost erinevatele õpetajatele.

Taoline eksperiment meeldis eelmisel õppeaastal enamikule õpetajatest ja õpilastest ning tõestab, et head lugemisvara jagub igasse ainesse ning avardab õpilase silmaringi.

klassI veerand 1.09 – 22.10II veerand 01.11 – 22.12III veerand 10.01 – 25.02IV veerand 07.03 – 22.04V veerand 02.05 – 14.06
5. klassKIRJANDUS (TERJE)AJALUGU (VIIVIKA)INIMESE-ÕPETUS (HELLE)  KIRJANDUS (TERJE)KIRJANDUS (TERJE)  
6. klassKIRJANDUS (TERJE JA ELO)KIRJANDUS (TERJE JA ELO)KIRJANDUS (TERJE JA ELO)AJALUGU (VIIVIKA)LOODUS- ÕPETUS (KRISTA)
7. klassBIOLOOGIA (KRISTA)  INIMESE- ÕPETUS (TIIA)KIRJANDUS (TERJE)KIRJANDUS (TERJE)AJALUGU (VIIVIKA)
8. klassKIRJANDUS (TERJE)GEO- GRAAFIA (KRISTA)AJALUGU (VIIVIKA)INIMESE- ÕPETUS  (TIIA)KIRJANDUS (TERJE)
9. klassKIRJANDUS (TERJE)KEHALINE KASVATUS (ILMAR)KIRJANDUS (TERJE)AJALUGU (VIIVIKA)KIRJANDUS (TERJE)