Hoolekogu ja kooli koostöös toimuvad igal õppeaastal kogukonnakohvikud. Kohvikute eesmärgiks on infovahetus ning õpetajate ja lastevanemate ühine koolitamine laste kasvatamist puudutavatel teemadel.

Hea lapsevanem ja kogukonna liige, oled alati oodatud!

Kohviku tegemised 2020/2021. õppeaastal

16.septembril 2020 oli kohviku külaliseks Ühiskonnateaduste instituudi teadur, ja vananemisküsimuste spetsialist Tiina Tambaum. Kuulsime kuidas erinevad põlvkonnad üksteist mõistavad ja kuidas põlvkondi lähendada.

Seekord olid kohal nii lapsed, vanemad kui ka vanavanemad

Kohviku tegemised 2019/2020. õppeaastal

10.oktoober 2019 Külas noorsoopolitseinik Malle Hermanson, teema “Kogukonna turvalisus – keelatud ained: mõju, äratundmine, abi”

Töö gruppides: Kust saada abi, kui minu lapsega on midagi juhtunud.

16.jaanuar 2020 Külas kliiniline psühholoog Kärolin Kajalaid, teema “Kuidas teismelisega toime tulla”

Lastevanemate poolt väga suurt positiivset tagasisidet saanud lektor.