2022/2023. õa 2. poolaasta tunniplaan

Tundide ajad

Tunnid Tavapikkusega
tund
Lühendatud
tund
hommikupuder 07:45 – 08:00 07:45 – 08:00
1 tund 08:00 – 08:45 08:00 – 08:35
2 tund 08:50 – 09:35 08:40 – 09:15
3 tund 09:45 – 10:30 09:25 – 10:00
söögivahetund 1.-4. klassile algus 10:30 algus 10:00
4 tund 10:45 – 11:30 10:15 – 10:50
õuevahetund
söömiste ajad
kell 11:30 5.-6. klass
kell 11:50 7.-9. klass
40 min 40 min
5 tund 12:10 – 12:55 11:30 – 12:05
6 tund 13:05 – 13:50 12:15 – 12:50
7 tund 14:00 – 14:45 13:00 – 13:35
8 tund 14:55-15:40 13:45-14:20