2023/2024. õa 2. poolaasta tunniplaan

Tundide ajad

Tunnid

Tavapikkusega tunnid
E-T

Tavapikkusega tunnid
K-R

Lühendatud tunnid

hommikupuder

7:45 – 8:00

7:45-8:00

7:45 – 8:00

1 tund

8:00 – 8:45

8:00-8:45

8:00 – 8:35

2 tund

8:50 – 9:35

8:50-9:35

8:40 – 9:15

3 tund

9:45 – 10:30

9:45-10:30

9:25 – 10:00

Söögivahetund
1.-4. klassile

Algus 10:30

Algus 10:30

Algus 10:00

4 tund

10:45 – 11:30

10:45-11:30

10:15 – 10:50

Pikk vahetund

Söömiste ajad:

40 min

Kell 11:30 7.-9. kl

Kell 11:50 5.-6. kl

30 min

Kell 11:30 7.-9. kl

Kell 11:45 5.-6. kl

30 min

Kell 10:50 7.-9. kl

Kell 11:05 5.-6. kl

5 tund

12:10 – 12:55

12:00 – 12:45

11:20 – 11:55

6 tund

13:05 – 13:50

12:55 – 13:40

12:05 – 12:40

7 tund

14:00 – 14:45

13:50 – 14:35

12:50 – 13:25

8 tund

14:55 – 15:40

14:45 – 15:30

13:35 – 14:10