Õpilasesindus on organisatsioon, kuhu saavad kandideerida kõik aktiivsed Väätsa Põhikooli õpilased alates 5. klassist ning selle peamisteks ülesanneteks on:

  • õpilaste abistamine ja nende huvide eest seismine
  • õppetöö ja koolielu korraldamisele kaasaaitamine
  • koostöö korraldamine kooli juhtkonna, vanemate ja õpilaste vahel
  • kooli traditsioonide hoidmine
  • viisakate ja üksteist austavate käitumistavade kujundamine
  • oma panuse andmine koolielu puudutavate probleemide lahendamisse

Koosolekute aeg: esmaspäeval kell 11.30

Väätsa põhikooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.

Õpilasesinduse põhimäärus

Liikmed:

Kadi Kõrts (9.kl) – president; esindaja õppenõukogus

Iti-Kärt Nursi (9.kl) – asepresident; esindaja õppenõukogus

Bibi Loore Pilipenko (5.kl) – protokollija

Elerin Kinsiver (9.kl)

Keitlin Kaaret (8.kl)

Johanna Teder (8.kl)

Heleri Väärtmaa (8.kl)

Emili Heinaste (7.kl) – esindaja õppenõukogus

Samuel Erik Saatmann (7.kl)

Renee Vellama (6.kl)

Maria Murga (6.kl)

Lisette Kabonen (5.kl)