Õpilasesindus on organisatsioon, kuhu saavad kandideerida kõik aktiivsed Väätsa Põhikooli õpilased alates 5. klassist ning selle peamisteks ülesanneteks on:

  • õpilaste abistamine ja nende huvide eest seismine
  • õppetöö ja koolielu korraldamisele kaasaaitamine
  • koostöö korraldamine kooli juhtkonna, vanemate ja õpilaste vahel
  • kooli traditsioonide hoidmine
  • viisakate ja üksteist austavate käitumistavade kujundamine
  • oma panuse andmine koolielu puudutavate probleemide lahendamisse

Koosolekute aeg: kolmapäeval kell 13:50

Väätsa põhikooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.

Õpilasesinduse põhimäärus

Liikmed:

Bibi Loore Pilipenko (9. kl) – protokollija ja õpilaste esindaja õppenõukogus

Lisette Kabonen (9. kl)

Helena Hurt (9. kl)

Lisette Punapart (9. kl)

Hannaliisa Veldre (8.kl)

Ronja Juuse (8.kl)

Eliisa Aava (8. kl)

Lee Pesti (8. kl)

Tairi Tops (7.kl) – õpilaste esindaja hoolekogus ja õppenõukogus

Raneli Hulko (7. kl)

Keilin Tamm (6. kl)

Laura Enn (6. kl)

Anni Juhvelt (6. kl)

Emmeliine Tšeljadinova (6. kl)

Chris Hansen (6. kl)

Greetely Järve (5. kl)

Marie Punapart (5. kl)

Kaspar Joosua Saatmann (5.kl)