Õpilasesindus on organisatsioon, kuhu saavad kandideerida kõik aktiivsed Väätsa Põhikooli õpilased alates 5. klassist ning selle peamisteks ülesanneteks on:

  • õpilaste abistamine ja nende huvide eest seismine
  • õppetöö ja koolielu korraldamisele kaasaaitamine
  • koostöö korraldamine kooli juhtkonna, vanemate ja õpilaste vahel
  • kooli traditsioonide hoidmine
  • viisakate ja üksteist austavate käitumistavade kujundamine
  • oma panuse andmine koolielu puudutavate probleemide lahendamisse

Koosolekute aeg: kolmapäeval kell 13:50

Väätsa põhikooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.

Õpilasesinduse põhimäärus

Liikmed:

Emmeliine Tšeljadinova (6. kl) – president

Hannaliisa Veldre (8.kl) – asepresident

Bibi Loore Pilipenko (9. kl) – protokollija ja õpilaste esindaja õppenõukogus

Tairi Tops (7.kl) – õpilaste esindaja hoolekogus ja õppenõukogus

Lisette Kabonen (9. kl)

Helena Hurt (9. kl)

Lisette Punapart (9. kl)

Ronja Juuse (8.kl)

Eliisa Aava (8. kl)

Lee Pesti (8. kl)

Raneli Hulko (7. kl)

Keilin Tamm (6. kl)

Laura Enn (6. kl)

Anni Juhvelt (6. kl)

Chris Hansen (6. kl)

Greetely Järve (5. kl)

Marie Punapart (5. kl)

Kaspar Joosua Saatmann (5.kl)