Õpilasesindus on organisatsioon, kuhu saavad kandideerida kõik aktiivsed Väätsa Põhikooli õpilased alates 5. klassist ning selle peamisteks ülesanneteks on:

  • õpilaste abistamine ja nende huvide eest seismine
  • õppetöö ja koolielu korraldamisele kaasaaitamine
  • koostöö korraldamine kooli juhtkonna, vanemate ja õpilaste vahel
  • kooli traditsioonide hoidmine
  • viisakate ja üksteist austavate käitumistavade kujundamine
  • oma panuse andmine koolielu puudutavate probleemide lahendamisse

Koosolekute aeg: kolmapäeval kell 13:50

Väätsa põhikooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.

Õpilasesinduse põhimäärus

Liikmed:

Bibi Loore Pilipenko (8. kl) – president ja õppenõukogu esindaja

Tairi Tops (6.kl) – asepresident

Renee Vellama (9.kl) – hoolekogu esindaja

Kaiti-Laura Saul (9. kl) – protokollija

Maikel Loitmets (9. kl)

Rainer Nursi (9. kl)

Lisette Kabonen (8. kl)

Helena Hurt (8. kl)

Janne Tiiter (8. kl)

Mia-Liselle Kattai (8. kl)

Hannaliisa Veldre (7.kl)

Ronja Juuse (7.kl) – protokollija asendaja

Helis Noodla (7. kl)

Eliisa Aava (7. kl)

Adeele Väärtmaa (7. kl)

Märten Pala (7. kl)

Liisi Filippov (7. kl)

Lee Pesti (7. kl)

Kerli Kivimägi (6. kl) – õppenõukogu esindaja

Robert Rüütli (6. kl)

Tairi Lehesalu (5. kl)

Emmeliine Tšeljadinova (5. kl)

Chris Hansen (5. kl)

Aron Lieberg (5. kl)

Laura Enn (5. kl)

Laura-Maria Neudorf (5.kl)