Õpilasesindus on organisatsioon, kuhu saavad kandideerida kõik aktiivsed Väätsa Põhikooli õpilased alates 5. klassist ning selle peamisteks ülesanneteks on:

  • õpilaste abistamine ja nende huvide eest seismine
  • õppetöö ja koolielu korraldamisele kaasaaitamine
  • koostöö korraldamine kooli juhtkonna, vanemate ja õpilaste vahel
  • kooli traditsioonide hoidmine
  • viisakate ja üksteist austavate käitumistavade kujundamine
  • oma panuse andmine koolielu puudutavate probleemide lahendamisse

Koosolekute aeg: kolmapäev kell 9.35

Väätsa põhikooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.

IMG_0266

Õpilasesinduse põhimäärus

Liikmed:

Hanna Tedre (8.kl) – president; esindaja õppenõukogus

Alana Juus (7.kl) – asepresident

Iti-Kärt Nursi (7.kl) – protokollija

Johannes Martin Saar (9.kl)

Dimon Dikerbär (8.kl)

Elsa-Mai Ludvi (8.kl) – esindaja õppenõukogus

Sandra Perillus (7.kl)

Siim-Johan Hecht (7.kl)

Egle Mjakiš (6.kl)

Kerli Ivanova (6.kl)

Johanna Teder (6.kl)

Heleri Väärtmaa (6.kl)

Claudia Isabel Orumaa (5.kl)