Õpilasesindus on organisatsioon, kuhu saavad kandideerida kõik aktiivsed Väätsa Põhikooli õpilased alates 5. klassist ning selle peamisteks ülesanneteks on:

  • õpilaste abistamine ja nende huvide eest seismine
  • õppetöö ja koolielu korraldamisele kaasaaitamine
  • koostöö korraldamine kooli juhtkonna, vanemate ja õpilaste vahel
  • kooli traditsioonide hoidmine
  • viisakate ja üksteist austavate käitumistavade kujundamine
  • oma panuse andmine koolielu puudutavate probleemide lahendamisse

Koosolekute aeg: kolmapäeval kell 13:50

Väätsa põhikooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.

Õpilasesinduse põhimäärus

Liikmed:

Bibi Loore Pilipenko (7. kl) – president

Sandra Žigalo (9.kl) – asepresident

Claudia Isabel Orumaa (9.kl) – protokollija

Samuel Erik Saatmann (9.kl) – protokollija asendaja

Emili Heinaste (8.kl) – esindaja hoolekogus

Renee Vellama (8.kl) – esindaja õppenõukogus

Kaiti-Laura Saul (8. kl) – esindaja õppenõukogus

Hannaliisa Veldre (6.kl) – esindaja asendaja õppenõukogus

Laura Õige (9. kl)

Maikel Loitmets (8. kl)

Rainer Nursi (8. kl)

Lisette Kabonen (7. kl)

Mari-Liis Lember (7. kl)

Helena Hurt (7. kl)

Janne Tiiter (7. kl)

Mia-Liselle Kattai (7. kl)

Ronja Juuse (6.kl)

Helis Noodla (6. kl)

Silver Sarapik (6.kl)

Adeele Väärtmaa (6. kl)

Märten Pala (6. kl)

Kerli Kivimägi (5. kl)

Robert Rüütli (5. kl)

Tairi Tops (5. kl)