Õpilasesindus on organisatsioon, kuhu saavad kandideerida kõik aktiivsed Väätsa Põhikooli õpilased alates 5. klassist ning selle peamisteks ülesanneteks on:

  • õpilaste abistamine ja nende huvide eest seismine
  • õppetöö ja koolielu korraldamisele kaasaaitamine
  • koostöö korraldamine kooli juhtkonna, vanemate ja õpilaste vahel
  • kooli traditsioonide hoidmine
  • viisakate ja üksteist austavate käitumistavade kujundamine
  • oma panuse andmine koolielu puudutavate probleemide lahendamisse

Koosolekute aeg: kolmapäeval kell 13:50

Väätsa põhikooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu.

Õpilasesinduse põhimäärus

Liikmed:

Keitlin Kaaret (9.kl) – president

Johanna Teder (9.kl) – asepresident

Heleri Väärtmaa (9.kl) – esindaja õppenõukogus

Laura Länkur (9.kl)

Marten Kabral (9.kl)

Emili Heinaste (8.kl) – esindaja hoolekogus

Samuel Erik Saatmann (8.kl)

Simo Porval (8.kl)

Claudia Isabel Orumaa (8.kl)

Sandra Žigalo (8.kl)

Renee Vellama (7.kl)

Maikel Loitmets (7. kl)

Bibi Loore Pilipenko (6.kl) – esindaja õppenõukogus ja protokollija

Lisette Kabonen (6. kl)

Ronja Juuse (5.kl)

Helis Noodla (5. kl)

Silver Sarapik (5.kl)

Hannaliisa Veldre (5.kl)