Väätsa Põhikooli  huvitegevus on osa kooli õppekasvatustööst ning toetab kooli õppekava ja arengukava eesmärkide saavutamist.

Väätsa Põhikooli huvitegevuse peamised eesmärgid:

  • Märgata ning arendada õpilaste individuaalseid oskusi ja võimeid.
  • Arendada õpilaste kodanikuaktiivsust, ettevõtlikkust, organiseerimis- ja algatusvõimet ning analüüsioskust.
  • Arendada õpilaste koostöö-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskust.
  • Arendada õpilaste loovust.
  • Rakendada ainealaseid teadmisi ja siduda neid eluga.
  • Kujundada positiivset kooliõhkkonda.
  • Edendada tervislikke eluviise.
  • Toetada õpilaste isamaalist ja kultuurilist kasvatust.