Oleme korraldaja kool mitmetele maakondlikele ja vabariiklikele üritustele.  Endisest Väätsa vallast on pärit lavakunstikooli tuntud ja armastatud liikumisõpetaja Helmi Tohvelman. Igal sügisel tema sünniaastapäeval on Väätsa kool koostöös Eesti Teatriliiduga korraldanud tema-nimelise näitlejaauhinna üleandmist Väätsa mõisas. Samal üritusel antakse üle ka Järvamaa eduka maakooliõpilase preemia.  Kolmel korral on see tulnud Väätsa kooli õpilasele.

Aastaid on Väätsa kool korraldanud maakondlikku luulepäeva „Luule – see ei tule tuulest“, kus igal aastal on olnud oma teema. Lisaks luulevõistlusele on noortel võimalus sel päeval kohtuda tuntud kirjandus- ja kultuuriinimestega.

Alates 2015/16 õppeaastast on korraldanud Väätsa Põhikool koostöös Eesti Mälumänguliiduga Järvamaa Põhikoolide Mälumänguturniiri. 2019/2020 aasta mälumängu küsimused koostas Ants Käärma.

Kooli õpilasesindus on aktiivne nii kooli kui valla sündmuste korraldamisel, samuti õppetööd puudutavates küsimustes. Osaletakse üle-eestilistel koosolekutel, seminaridel, õppepäevadel ja kindlasti mitte ainult kuulaja rollis, vaid aktiivsete kaasarääkijatena.

Viimastel aastatel on kool saanud erinevaid tunnustusi:

2017. aastal Ettevõtliku kooli baastase; Haridusinnovatsiooni Sihtasutuselt “Digitaalselt aktiivne kool 2016”; Järvamaa kauneim kool 2017; “Järvamaa Aasta tegu 2017 nominent; SA Järvamaa Arenduskeskuse korraldatud edulugude konkursi nominent 2017 looga “Õpime õues!” ja 2018 laureaat “Kosmoseprogrammi” eduloo eest; “Hea kooli teerajaja 2018” muutuva õpikäsitluse, lastevanemate koostöö ja digioskuste arendamise eest. 2019. aastal eduloo tunnustus “TräshWalk” üritusega kategoorias “Parim koostöö partneriga”. Lisaks tunnustus ka meie lapsevanemate ja õpilaste koostööle “Plastiliinimultikas”

2019 aastal omistati Väätsa koolile Hea kooli arendaja 2019 tiitel. Tunnustus on antud mõtestatud õppimise ja eesmärgistatud koostöö, tõenduspõhise analüüsi, õppetöö mitmekesistamise ning kooli väärtuste igapäevase rakendamise eest.

Vabariigi Presidendi konkursil “Kaunis Eesti Kodu 2019” sai Väätsa Põhikool targa kooli eriauhinna. Tark kool kogu meie kooli kompleksi osas, koos välishaljastusega.