Õuesõppepäev

Õuesõppepäev

20170530_09113620170530_091123

Sellel ajal, kui tublid üheksandikud valmistasid end koolitunnis eksamiteks ette, toimus projektipäeva raames 1.-8. klassi õpilaste vahel lõbus maastikumäng. Õpilased jagati 5-7 liikmelistesse tiimidesse ja mäng võis alata.

Meeskondadesse jagasid õpetajad õpilased ise. Et tiimid oleksid võimalikult võrdsed, arvestati nii õpilaste iseloomude kui ka vanusega, st igas meeskonnas oli nii esimese, kui ka 8. klassi õpilane.

Kui meeskonnad said jagatud mindi oma esimesse punkti. Iga meeskond pidi päeva jooksul läbima 4 erinevat töötuba, igaüks neist kestis 45 minutit. Ülesanded olid enamasti koolipargis, kus päikselisel päeval hea varju oli pugeda. Tegevusi hinnati kahel tasandil: kui õiged olid meeskonna vastused  ning olulist rolli mängis ka nende koostöö sujuvus. Töötubade tegevused olid nii praktilised kui ka mõtlemist vajavad.  Näiteks said  õpilased lahendada nii matemaatilisi ülesandeid, kui ka meisterdada vibusid kehalise kasvatuse õpetaja Ilmari ja algklassiõpetaja Hellega ning  joonistada OSO boti robotitele rada keemia õpetaja Viivika ja 2. klassi klassijuhataja Theaga.

Üheks lemmikuks töötoaks kujunes õpilastel õpetaja Monika ja Terje poolt juhitav näitemängu kontrollpunkt, kus õpilased läbi näitlemise lahendasid erinevaid keskkonnaga seotud probleeme. Kuna päev hõlmas erinevaid ainetunde, ei jäänud välja ka muusika õpetaja Heli ja algklassiõpetaja Elle muusika töötuba, kus mängiti lõbusaid muusikaga seostuvaid mänge ning avastati looduslikku muusikat. Veel oli õpilastel võimalus otsida alevikust vanu esemeid ajalooõpetaja Ruthi juhendamisel ning lahendada praktilisi füüsika ja matemaatika ülesandeid, nagu loogikaülesanded ja laeva lastimine, matemaatika õpetaja Tiia ja füüsika õpetaja Jonase töötoas. Loomulikult ei puudunud päevast ka vene keele õpetaja Anna ja inglise keele õpetaja Anneli koostatud kahoot test, kus sai oma teadmisi proovile panna riikide, rahvuste ja tuntud inimeste kohta käivatele küsimustele vastates. Väga lõbus ja kaasahaarav oli ka töötuba, kus meeskonnad lahendasid erinevaid füüsilisi ülesandeid, nagu näiteks ämblikuvõrgust läbi pugemine, kile sees liikumine. Seda juhtisid kooli huvijuht Kadri ja õppealajuhataja Anneli.

Päeva lõpus esines kooliperele teadusteater Kolm Põrsakest, kes saadsid korda põnevaid ja õpetlikke katseid, millest ei puudunud ka välk ja pauk.

Õpilaste arvates tegi päeva huvitavaks see, et kõik said võimaluse panna proovile need teadmised, mida nad on omandanud koolipingis, aga ka õppida juurde kõike seda, mida koolis ei õpetatagi. Näiteks oskavad noored nüüd meisterdada vibu. Lisaks kõigele töötubades kogetule õppisid osalised ka kindlasti meeskonnas paremini töötamist. Päev oli huvitav ja õpetlik ning õpilaste arvates võiks selliseid projektipäevi korraldada vähemalt kord aastas. Noored arvavad, et õpetajad võiksid olla julgemad katsetama uusi ja huvitavaid õppimisviise, sest see pakub väljakutset mõlemale osapoolele. Õpilased on innukad kaasa lööma mistahes tegevustes, kui need pakuvad vaheldust tavalisele õppeprotsessile.

Päev möödus märkamatult ning väga lõbusalt. Koguti kokku uusi teadmisi ja kogemusi alates muusikast ja matemaatikast lõpetades vibude meisterdamise ja robotite programmeerimisega. Õpilaste arvates on sellised päevad alati teretulnud ning tuleb loota, et neid korraldatakse veel ja veel.

Autor: Kelly Rihe

Kaasautorid: Deisy Nursi, Iti-Kärt Nursi, Hanna Tedre, Sandra Perillus, Hanna Tedre