“Teatri pärastlõuna”

“Teatri pärastlõuna”

13. aprillil toimus Väätsa Põhikoolis näitemängu teemaline teatri pärastlõuna, kus iga klass mõned nädalad sepitsetud filme ja lavastusi kogu koolile esitada sai. Ürituse tegi huvitavaks see, et etendusi võis näha nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

Teatri pärastlõuna eestvedajateks olid eesti keele õpetaja Terje Truska, inglise keele õpetaja Anneli Tumanski ja vene keele õpetaja Anna Arula. Sündmusel võis esinemas näha kõiki kooli õpilasi. Pärastlõuna tegi eriti huvitavaks asjaolu, et etendusi võis näha kolmes erinevas keeles: eesti, inglise ja vene. Need olid jaotatud klasside vahel, nii et kõige noorematele, 1.-4. klassi õpilastele, jäi meie emakeel – eesti keel, 5.-7. klassile inglise keel ning vene keelse etenduse esitasid kooli vanimad, 8.-9. klassi noored. Näidend oli võimalus esitada nii filmina kui ka kohapeal. Ainukesteks kohapeal esitajateks osutusid 3. klassi õpilased näidendiga “Memme musi”. Ülejäänud esitused filmiti varem ning seetõttu tuli helile ja valgusele rohkem tähelepanu pöörata. Ent heli puudumisega ei jäänud midagi katki, näiteks lugesid 8. klassi õpilased ja õpetaja filmile “Naeris” peale kohapeal, et hääl paremini kostaks. See andis etendusele juurde särtsu ning erines ka natukene teistest. Veidi teistmoodi esitus oli ka 6. klassil, kes alustasid ja lõpetasid etendust “Tom Sawyer” kohapeal ning põhitegevust võis näha ekraanilt filmina. Lisaks tavalistele näitemängudele võis ekraanilt näha ka õpetlikke nukuteatreid 1. ja 2. klassi poolt.

Loomulikult ei puudunud ürituselt ka žürii, kes igale etendusele eripreemiaid jagas. Žürii koosseisu kuulusid endine kooli huvijuht ja näiteringi juhendaja Evelin Puntso, Väätsa Põhikooli vilistlane ja kahel korral koolinoorte näitemängupäeval parimaks näitlejaks valitud Liili Filippov, ning samuti meie kooli vilistlane Kristi Anniki Mettus, kes oli kooliajal aktiivne õpilane klassivälises tegevuses. Žürii ülesandeks oli leida igast esitusest midagi erilist ning jagada eripreemiaid. Eripreemiatena jagati välja nii algkasside kui  ka vanema astme parima mees- ja naisnäitleja tiitlid. Algklasside arvestuses osutus parimaks meesnäitlejaks 3. klassi õpilane Rainer Nursi, kehastades kurja hunti, ning naisnäitlejaks samuti 3. klassi õpilane Kaiti- Laura Saul, mängides jänest.  Nende klass pälvis ka parima kostüümi valiku ning näitemängu tiitli. Vanema astme parimateks näitlejateks osutusid kuningatütar Anette Orusalu 9. klassist ning Tom Sawyerit kehastanud Marten Lifländer 6. klassist. Kõige parema montaažiga tõusid esile 7. ja 4. klass.

Sel ajal, kui žürii otsuseid tegi, said õpilased külastada kolme erinevat kohvikut.  Esindatud said iga riigi toidulauad. Eestimaa toidulaualt võis kaasa haarata eesti rahvustoitu – kama. Vene kohvikust see eest aga teed otse samovarist ning selle kõrvale präänikuid ja küpsiseid. Inglise kohvikust aga loomulikult Inglise teed piimaga ning küpseid.

Õpilastelt nõudis etenduse valmimine meeskonnatööd ning aja planeerimist. Proovile pandi ka igaühe esinemisjulgus, millest kellelgi puudu ei tulnud. Päev sujus hästi ning huvitavalt. Kindlasti võiks taoline üritus saada meie kooli uueks traditsiooniks, sest näitemängupäev on hariv ning tõstab õpilaste enesehinnangut ja näitlemisjulgust.

Autor: Kelly Rihe