ÕUESÕPPE nädal 20.-24. mai

ÕUESÕPPE nädal 20.-24. mai

Õuesõppe nädal algas hoogsalt ja oli väga edukas. Võiks väita, et enamus tunnid toimusid sellel nädala õues. Olgu selleks siis vene keel, matemaatika, füüsika, bioloogia, kirjandus, inglise keel, informaatika, loodusõpetus, käelised tegevused ja palju muud .
Mõned põnevamad näited sellest nädalast. Tehnoloogiaõpetuses said õpilased sepistamises kätt proovida ja keemiatunnis tutvuti Väätsa veemajandusega. 5.klass uuris loodusõpetuse tunnis selgrootuid Väätsa paisjärves.
Samasse kiiresse nädalasse mahtus ka õpilasesindus kohtumine juhtkonnaga (loomulikult toimus ka see õues)
2.klass käis lisaks Kilplalas ja 3.klass tegid jalgratta eksameid ja nädala alguses harjutasid Lustikarud Türil Järvamaa Tantsupeoks.
Meediaring ja õpetajad püüdsid palju sellest ka fotosilma.