Project Listing

All 2015/2016 õa IKT HITSA 2014/2015 õa Rahvusvaheline koostöö
http://progetiigervaatsa.weebly.com/3d-graafika-tehnoloogia-ja-loodusainete-otildeppehoone.html#/news/
Kaheaastase (2016-2018) projekti käigus käsitletakse projektis osalevate maade ja maailma filmi ajalugu, filmi loomise erinevaid...
Kaheaastase projekti käigus tutvutakse omavalitsuste ning nende allasutuste tööga digi- ja tehnoloogiavallas. Käsitletakse selle seotust...
Kaheaastase projekti käigus uuriti partnerriikide maavarasid, neist saadavat energiat, taastuvenergia kasutamise võimalusi. Viidi läbi küsitlusi...
Kaheaastase projekti käigus uuriti värv- ja magusainete ning kalorite sisaldust kommides, jookides, jogurtites ja jäätistes,...
2014 aastal sai Väätsa valla ja Jablanitsa rajooni vahel Bulgaarias alguse rahvusvaheline koostööprojekt Roheline Energia...
Eesmärgid: arendada inglise keele oskust ja teadmisi läbi mängu loomise inglise keelt kõnelevate maade kohta;...
Eesmärgid: luua pink, millel asuvad päikesepaneelid annavad energiat pistikusse, kust on võimalik laadida erinevaid elektroonikavahendeid...
Samsung Digipöörde all mõistetakse personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või nutitelefonid) laiapõhjalist ja igapäevast rakendamist...
HITSA "Lahe Asi" 2015 raames projekteeritud õuesõppe klass