18. juunil lõpetas Väätsa Põhikooli kümme tublit õpilast

18. juunil lõpetas Väätsa Põhikooli kümme tublit õpilast

18. juunil toimus Väätsa Rahvamajas Väätsa Põhikooli 9. klassi lõpuaktus.  Lõpetajaid oli kokku kümme.

Lõpetajateks olid:

1. Nele Grenman
2. Victoria Kondas
3. Robert Leinola
4. Roland Leinola
5. Kalev Lifländer
6. Merit Mölder
7. Eneli Nilbe
8. Sten Perillus
9. Mariettely Saar
10. Marita-Karmen Tamme

Klassijuhatajad:
Evelin Puntso ja Thea Teder