Jäätmed ringlusesse!

Jäätmed ringlusesse!

8. novembril toimus meie kooli 4.-6. klassidele ja 8. klassile Keskkonnaameti poolt pakutav aktiivõppeprogramm “Jäätmed ringlusesse”.
Õpilastele tutvustati, mis on ringmajandus, korrati üle jäätmete liigiti kogumise põhimõtted ning uuriti tooteid, mis on tehtud jäätmetest.