Kodusõppepäev

Kodusõppepäev

Esmaspäeval, 22.veebruaril õpivad Väätsa kooli lapsed kodus.
Kooli hoolekoguga lepiti kokku, et vajadusel saab kool mõnel korral õppeaasta jooksul korraldada nn kodus õppmise päevi. Koolid kasutavad seda õpetajate ühiskoolituseks õppetöö ajal, et õpetajad saaksid külastada teisi koole, vaadelda nende õpptunde ning saada ühist kogemust teiste parimatest praktikatest.
Esmaspäeval  ongi selline päev tulekul. Lapsed jäävad koju, kuid kindlasti ei ole see õppevaba päev. Õpetajad annavad lastele sobivas mahus iseseisva töö ning järgmisel tunnil või elektrooniliselt toimub õppimisele tagasiside andmine ja analüüs. Päev võimaldab lastel õppida lisaks ainele ka iseseisva töötamise ja isikliku ajajuhtimise oskust.
Kui siiski osadel vanematel ei ole mingil põhjusel võimalik last koju jätta, siis varuvariandina jäävad kooli üks-kaks õpetajat, kes võtavad lapsed vastu ning nende iseseisev töö toimub kooli ruumides. Ka saavad need lapsed koolis süüa. Vanemad peavad selle võimaluse kasutamise vajadusest teavitama klassijuhatajat.
Kool loodab, et päev toob huvitavaid kogemusi ja avastamisrõõmu nii õpetajatele kui õpilastele!