Külas käis vilistlane

Külas käis vilistlane

Vahetult pärast vabariigi aastapäeva  käis meil külas  kooli vilistlane  ja praegune kaitseväelane seersant Rainer Keptsov. Ta kohtus 7. ja 8.klassi õpilastega. Kohtumise käigus rääkis ta ausalt ja otsekoheselt, milline on sõdurpoisi igapäevane elu ja tegevus kaitseväes, milline peaks olema noormehe suhtumine sportimisse, et teenistusaeg läheks ladusalt, ja miks peaksid kõik noormehed sõjaväe teenistuse kindlasti läbima.

Hea sõnaga meenutas ta oma kooliaega Väätsa koolis ja Paides, lisades,  et tagant järgi vaadates oli Väätsa kooli aeg kõige lihtsam ja ilusam.

Sihikindla  noormehena plaanib Rainer pärast sõjaväeteenistust õpinguid jätkata. Küsimusele, miks ta plaanib seda teha just kõrgemas sõjakoolis, vastas ta lihtsalt: Kes siis ikka meie kodumaad kaitseb, kui mitte meie ise!”