Lõimitud õpperuumi projekt on oma olemuselt kogukonna koostööprojekt, kus kooli ja kodu kõrval osalevad kohalikud ettevõtjad ja abistajad kaugemalt. Projektist loodame positiivset kogemust ja eeskuju, mis julgustaks eelkõige kooli ja ettevõtjaid tulevikus rohkem koostööd tegema. Projekti põhimõte on, et võidavad kõik partnerid- igal ühel on võimalik oma huvi realiseerida toetades teisi.

 b210Jalaxlogov1[1]logo01[1]
JAKlogo_varviline[1]company_logo

Jalax AS

Jalax`i roll projektis on mööbli tootearendus, prototüüpide valmistamine ja lõpuks mööbli tootmine. Samuti saabunud ideede läbivaatamisel eksperdina soovituste jagamine (eskiiside joonistamisel).

Jalax AS on Järvamaa ettevõte, mis toodab nii komponente kui valmismööblit. Jalax´i põhilisteks valdkondadeks metallkomponentide tootmisel on meditsiinitoodete ning kontorimööbli komponendid. Jalax on aastaid olnud juhtiv koolimööbli tootja Eestis

Kodulehekülg: www.jalax.ee

Arhitektibüroo b210

b210 on Tallinnas asuv arhitektuuribüroo, mis tegutseb arhitektuuri kui kultuurivaldkonna avarustes. b210 looming hõlmab peaaegu kõike avalikest hoonetest eramajadeni, installatsioonidest sündmusteni, kirjutamisest ja toimetamisest õpetamiseni.

Kodulehekülg: www.b210.ee

Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskus (HIK)

Keskuse roll projektis on haridusalane ekspertiis. Projektimeeskonna laua taga istub keskuse arendusjuht Klemen Slabina.

HIK kogub, hindab ja levitab muutunud õpikäsituse raames tähelepanu leidnud didaktilisi võtteid ja meetodeid kogu maailmast, korraldab nende Eesti oludele sobivuse hindamist ning levitamist nii üliõpilaste kui õpetajate seas.

HIK-i laborites toimub muutunud õpikäsituse põhimõtetele vastavate didaktiliste ja õppemetoodiliste lahendite väljatöötamine. Laborid pakuvad välja vastava ainevaldkonna uudseid õppimis- ja õpetamisviise, testivad ja levitavad neid, pakkudes ka uudsete õpetamispraktikate videoülesvõtteid, näidistunde, analüüse, õppematerjale.

Kodulehekülg: www.tlu.ee/et/hik/Keskusest

OÜ Plastrex

Plastrex`i roll projektis on aidata kaasa koolimööbli detailide tootmisele. Plastrex on Järvamaa ettevõtte, mis ainukese Eesti ettevõttena taaskasutab segaolmeplastikpakendeid, tootes neist profiile, müratõkkeseinu, terrassilaudu, liivakaste, lillekaste jne.

Kodulehekülg: plastrex.eu/et/

Järvamaa Arenduskeskus

Arenduskeskuse roll on toetada ja koolitada õpetajaid minifirmasid juhendama. Järvamaa Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku, kuhu kuuluvad kõigis maakondades paiknevad organisatsioonid, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, alustavatele ja tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Arenduskeskus annab infot toetusprogrammide kohta, algatab ja on partneriteks maakondlikes projektides alates 2003. aastast.

Kodulehekülg: jarva.kovtp.ee/uldinfo

Hasartmängumaksu Nõukogu

Hasartmängumaksu nõukogu rahastab projekti 3220 euroga. Hasartmängumaksu Nõukogu on Riigikogu loodud organ hasartmängumaksu laekumistest toetuste jagamiseks spordi-, kultuuri-, teadus-, laste-, noorte-, pere-, meditsiini- ja hoolekandeprojektidele.

Kodulehekülg: www.hmn.ee

Väätsa vallavalitsus

Vallavalitsus kannab projekti algataja rolli, samuti toetab rahaliste vahenditega

Kodulehekülg: www.vaatsa.ee