Õpilaselt õpilasele tunni andmine

Õpilaselt õpilasele tunni andmine

Täna viisid 5.klasside ajaloo tunde läbi 7.klassi õpilased.
Noored õpetajad olid ette valmistanud põnevad mängulised tegevused, mille kaudu õpiti koos keskaja eluolusid.