Töökorraldus Türi valla asutustes alates 14. detsembrist 2020

Töökorraldus Türi valla asutustes alates 14. detsembrist 2020

Türi valla lasteaiad jätkavad tavapärase tööga. Kevade kool jätkab kontaktõppega, jätkuvad ka Kevade koolis pakutavad individuaalsed rehabilitatsiooniteenused.

Teised Türi valla koolid lähevad 14. detsembrist üle distantsõppele, reeglina antakse õpilastele enne vaheaega seitsme koolipäeva jooksul iseseisvaid õpitut kinnistavaid ülesandeid ning igapäevaseid veebipõhiseid õppetunde ei toimu. Kõigis koolides jätkub ettevaatusabinõusid kasutades individuaalne kontaktõpe erivajadustega õpilastega ning toimuvad konsultatsioonid ja järeleaitamine suuremat tuge ja abi vajavatele õpilastele. Koolide tugispetsialistid tegutsevad tavapäraselt ja pakuvad nii õpiabi, logopeedilist abi kui nõustamisteenuseid. Koolid jagavad kõigile soovijatele järgmisel nädalal ka toidupakid, soovist saab anda teada oma lapse koolile.

Palume kõigil lapsevanematel igasuguste muredega pöörduda esmalt julgesti oma lapse õpetaja või kooli juhi poole, püüame koostöös kõigile kitsaskohtadele parimad lahendused leida!

Türi Päevakeskus töötab tavapäraselt. Kõik Türi valla raamatukogud on avatud ning pakuvad soovi korral ka kontaktivaba laenutuse võimalust, soovijad saavad raamatuid ette tellida helistades raamatukoguhoidjale.

Türi Noortekeskus ja noortetoad Oisus, Väätsal ja Kärus on suletud. Huvitegevus, ringid ja grupitreeningud jäävad ära kõigis siseruumides. Türi spordihoone jõusaal on avatud arvestades 50% täituvuse ning distantsihoidmise reegleid ja etteregistreerimisega telefonil 5041987. Türi ujula töötab arvestades 50% täituvuse ning distantsihoidmise reegleid.

Kui märkate vigu või soovite midagi täiendada, andke märku!

Püsige terved ja rahulikud!

Pipi-Liis Siemann

Türi vallavanem