Project Listing

All 2015/2016 õa IKT HITSA 2014/2015 õa Rahvusvaheline koostöö
Kaheaastase projekti käigus tutvutakse omavalitsuste ning nende allasutuste tööga digi- ja tehnoloogiavallas. Käsitletakse selle seotust...
Kaheaastase projekti käigus uuriti partnerriikide maavarasid, neist saadavat energiat, taastuvenergia kasutamise võimalusi. Viidi läbi küsitlusi...