Project Listing

All 2015/2016 õa IKT HITSA 2014/2015 õa Rahvusvaheline koostöö
Eesmärgid: arendada inglise keele oskust ja teadmisi läbi mängu loomise inglise keelt kõnelevate maade kohta;...
Eesmärgid: luua pink, millel asuvad päikesepaneelid annavad energiat pistikusse, kust on võimalik laadida erinevaid elektroonikavahendeid...
HITSA "Lahe Asi" 2015 raames projekteeritud õuesõppe klass
HITSA konkursi "Lahe Asi" 2014 projekteeritud ja ehitatud igapäevaelus kasutav kolmerattaline ratas