Project Listing

All 2015/2016 õa IKT HITSA 2014/2015 õa Rahvusvaheline koostöö
Eesmärgid: arendada inglise keele oskust ja teadmisi läbi mängu loomise inglise keelt kõnelevate maade kohta;...
Eesmärgid: luua pink, millel asuvad päikesepaneelid annavad energiat pistikusse, kust on võimalik laadida erinevaid elektroonikavahendeid...
Samsung Digipöörde all mõistetakse personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või nutitelefonid) laiapõhjalist ja igapäevast rakendamist...