Professors

All huvijuht Tugispetsialistid Juhtkond Õpetajad

Maris Uusmaa

Koolipsühholoog

maris.uusmaa@vaatsapk.ee

Monika Kirss

ringijuhendaja

monika.kirss@vaatsapk.ee

Riina Alev

Matemaatika

Sille Tuuling

Klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)

Taavi Parts

Kehaline kasvatus

Terje Truska

eesti keel, kirjandus

terje.truska@vaatsapk.ee

Thea Teder

klassiõpetaja, matemaatika

thea.teder@vaatsapk.ee

Tiia Pern

matemaatika, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus

tiia.pern@vaatsapk.ee

Tiiu Vellamaa

rütmika, rahvatants

tiiu.vellamaa@vaatsapk.ee

Tõnis Berg

Majandusjuhataja, Tehnoloogiaõpetus, 8.-9. kunst

tonis.berg@vaatsapk.ee