Professors

All huvijuht Tugispetsialistid Juhtkond Õpetajad

Thea Teder

klassiõpetaja, matemaatika

thea.teder@vaatsapk.ee

Tiia Pern

matemaatika, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus

tiia.pern@vaatsapk.ee

Tiiu Vellamaa

rütmika, rahvatants

tiiu.vellamaa@vaatsapk.ee

Viivika Leis

keemia, ajalugu, käsitöö

viivika.leis@vaatsapk.ee