Professors

All huvijuht Tugispetsialistid Juhtkond Õpetajad

Krista Põllula

Klassiõpetaja (pildistas Merle Rüütel)

krista.pollula@vaatsapk.ee

Laivi Pilipenko

Sotsiaalpedagoog

E-mail: laivi.pilipenko@vaatsapk.ee Tel: 51901573

Maris Uusmaa

Sotsiaalpedagoog (pildistas Merle Rüütel)

maris.uusmaa@vaatsapk.ee

Monika Kirss

matemaatika, bioloogia

monika.kirss@vaatsapk.ee

Sille Tuuling

Klassiõpetaja, Inglise keel, Robootika

Taive Saar

kunstiõpetus

taive.saar@gmail.com

Terje Truska

eesti keel, kirjandus

terje.truska@vaatsapk.ee

Thea Teder

klassiõpetaja, matemaatika

thea.teder@vaatsapk.ee

Tiia Pern

matemaatika, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus

tiia.pern@vaatsapk.ee

Tiiu Vellamaa

rütmika, rahvatants

tiiu.vellamaa@vaatsapk.ee