Õpetajad

All huvijuht Tugispetsialistid Juhtkond Õpetajad

Sille Tuuling

Klassiõpetaja, Inglise keel, Robootika

Ivi Kukk

inglise keel

ivi.kukk@vaatsapk.ee

Jonas Nahkor

füüsika, töö- ja tehnoloogiaõpetus

jonas.nahkor@vaatsapk.ee

Anna Arula

vene keel, geograafia

anna.arula@vaatsapk.ee

Tiiu Vellamaa

rütmika, rahvatants

tiiu.vellamaa@vaatsapk.ee

Monika Kirss

matemaatika, bioloogia

monika.kirss@vaatsapk.ee

Tiia Pern

matemaatika, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus

tiia.pern@vaatsapk.ee

Ilmar Mõttus

kehaline kasvatus

ilmar.mottus@vaatsapk.ee

Thea Teder

klassiõpetaja, matemaatika

thea.teder@vaatsapk.ee

Helle Suurkivi

klassiõpetaja, inimeseõpetus

helle.suurkivi@vaatsapk.ee