Õpetajad

All huvijuht Tugispetsialistid Juhtkond Õpetajad

Marge Laagemann

kunstiõpetus

marge.laagemann@vaatsapk.ee

Kadri Voolaid-Haarde

KLASSIÕPETAJA, INGLISE KEEL

kadri.voolaid-haarde@vaatsapk.ee

Kaire Tomingas

KLASSIÕPETAJA

kaire.tomingas@vaatsapk.ee

Sille Tuuling

Klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)

Ivi Kukk

vene keel, inglise keel

ivi.kukk@vaatsapk.ee

Kelly Saatmann

7.-9. kl inglise keel, 2.-7. kl informaatika ja ettevõtlusõpetus

kelly.saatmann@vaatsapk.ee

Tiiu Vellamaa

rütmika, rahvatants

tiiu.vellamaa@vaatsapk.ee

Monika Kirss

ringijuhendaja

monika.kirss@vaatsapk.ee

Tiia Pern

matemaatika, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus

tiia.pern@vaatsapk.ee

Ilmar Mõttus

kehaline kasvatus

ilmar.mottus@vaatsapk.ee