Väätsa Põhikooli õpilased osalevad vabariiklike projektide kõrval ka mitmetes rahvusvahelistes projektides. Juba 2004  aastast alates osaleb meie kool rahvusvahelistes eTwinning ja Comenius keeleprojektides, kus esialgu olime partneriteks, kuid viimastel aastatel juba ise rahvusvahelisi projekte algatanud ja juhtinud ning leidnud pikaajalisi sõpru üle Euroopa. Tänu sellele on meie kooli õpilased saanud külastada paljusid välisriike, nagu Kreeka, Türgi, Rumeenia, Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa, Läti ning olnud projektipartnerite võõrustajaks. Õpilased saavad kaugete sõpradega suhelda veebikohtumistel.

Let’s Discover Digital Learning and Technology

Kaheaastase projekti käigus tutvutakse omavalitsuste ning nende allasutuste tööga digi- ja tehnoloogiavallas. Käsitletakse selle seotust õppetöö ning vaba aja ja edasiõppimisega.

Green Energy – Green Future

2014 aastal sai Väätsa valla ja Jablanitsa rajooni vahel Bulgaarias alguse rahvusvaheline koostööprojekt Roheline Energia – Roheline Tulevik (Green Energy – Green Future). Projekti rahastas Archimedes SA Comenius Regio programmist ning selle kestus on kaks aastat.

F.I.L.M – Fantasy, Illusion, Learning, Making

Kaheaastase (2016-2018) projekti käigus käsitletakse projektis osalevate maade ja maailma filmi ajalugu, filmi loomise erinevaid etappe stsenaariumi kirjutamisest filmi kokkumonteerimiseni, koostatakse õppematerjale, luuakse filme kasutades erinevaid programme, tehnoloogiavahendeid, käikse õppekäikudel stuudiotes, kohtutakse filmiloojatega.

Education for Energy in Europe

Kaheaastase projekti käigus uuriti partnerriikide maavarasid, neist saadavat energiat, taastuvenergia kasutamise võimalusi. Viidi läbi küsitlusi ja uurimusi erinevate kütete ja kütuste kasutamise kohta, loodi õppematerjale, käidi õppekäikudel.

Colours, Sweeteners and Calories in Food Products

Kaheaastase projekti käigus uuriti värv- ja magusainete ning kalorite sisaldust kommides, jookides, jogurtites ja jäätistes, viidi läbi küsitlusi maitseeelistuste kohta, uuriti erinevate maade seaduseid sünteetiliste ja naturaalsete toidusandite kohta, loodi õppematerjale, käidi õppekäikudel.