Väätsa Põhikooli õpilased osalevad vabariiklike projektide kõrval ka mitmetes rahvusvahelistes projektides. Juba 2004  aastast alates osaleb meie kool rahvusvahelistes eTwinning ja Comenius keeleprojektides, kus esialgu olime partneriteks, kuid viimastel aastatel juba ise rahvusvahelisi projekte algatanud ja juhtinud ning leidnud pikaajalisi sõpru üle Euroopa. Tänu sellele on meie kooli õpilased saanud külastada paljusid välisriike, nagu Kreeka, Türgi, Rumeenia, Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa, Läti ning olnud projektipartnerite võõrustajaks. Õpilased saavad kaugete sõpradega suhelda veebikohtumistel.