10 soovitust õpetajale, lapsevanemale ja noorsootöötajale, kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest.

10 soovitust õpetajale, lapsevanemale ja noorsootöötajale, kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest.

 1. Uuri, mida noored viiruse kohta juba teavad. Lase neil rääkida mõtetest ning tunnetest, mis sellega seoses tekivad, täpsusta vajadusel fakte ja korrigeeri riskide kohta käivaid väärarvamusi.
 2. Paku juurde informatsiooni, selgita, kust sinu info pärineb ja millised on usaldusväärsed allikad info hankimiseks (Terviseamet, Maailma Terviseorganisatsioon, teadlaste ja arstide sõnavõtud jms). Suuna noori võimalusel jälgima ka Facebookis neile mõeldud kanalit Teeviit, kus vahendatakse viiruse kohta käivat ametlikku infot ja nõuandeid.
 3. Ära koorma noori infoga üle. Jäta võimalus infot juurde küsida. Võta päevakajalisi sündmusi jälgides viirusega seonduvad uued teemad ja vaatenurgad regulaarselt jutuks. Viiruse kohta saadakse igapäevaselt teada uusi fakte, mis aitavad selle käitumist mõista ja end paremini kaitsta.
 4. Uurige viiruse kohta koos midagi uut juurde (nt kuidas inimese keha viirustega võitleb ning millele viitavad haiguse sümptomid, kuidas viirused meid haigeks teevad ning mida me saame teha, et haigestumise riski vähendada).
 5. Selgita lihtsalt ja toetu faktidele, mitte emotsioonidele ega arvamustele.
 6. Ole rääkides tõsine ja veenev. Väldi hirmutamist ja ähvardamist – palju mõjusam on suunata noori tõeste faktide kaudu olukorda mõistma ja sellele vastavalt käituma.
 7. Juhi noorte tähelepanu mõtlematu käitumise tagajärgedele. Nakatudes seavad nad ohtu mitte ainult enda, vaid ka oma lähedaste tervise.
 8. Selgita, et viirus ei ole seotud vaid ühe riigi (nt Itaalia) või inimrühmaga – viirus ohustab kõiki vanusest sõltumata.
 9. Palu noortel pakkuda ise lahendusi vaba aja veetmiseks. Näiteks virtuaalse noorsootöö tegevused – mõtteid ja meetodeid leiad Eesti Noorsootöö Keskuse alalehelt “Noortevaldkonnale eriolukorras“.
  • Sotsiaalmeedias kasuta teemaviidet #püsikodus.
 10. Selgita, et viiruse leviku tõkestamiseks peab vältima nii avalikke kogunemisi kui ka kohtumisi sõpradega.
  • Avalikus kohas peab rangelt järgima 2 + 2 põhimõtet: liikuda tohib kas üksi või kahekesi ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet.

10 рекомендаций учителям, родителям и молодежным работникам о том, как говорить с молодежью об опасности коронавируса

 1. Поинтересуйтесь, что ребята знают о коронавирусе. Позвольте им поделиться своими мыслями и эмоциями, которые возникают у них в связи с нынешней ситуацией, при необходимости уточните факты и опровергните неверные утверждения.
 2. Предложите информацию и объясните происхождение ваших сведений (Департамент здоровья, Всемирная организация здравоохранения, мнение ученых и врачей и т.д). Если ваш подопечный читает по-эстонски, то предложите ему подписаться в Фейсбуке на канал Teeviit, где есть много полезной и проверенной информации о вирусе и советы в доступном молодежи виде.
 3. Не перегружайте молодых людей информацией. Предоставьте им возможность обратиться к вам за дополнительной информацией. Старайтесь регулярно обсуждать новости, связанные с вирусом. На эту тему ежедневно возникают новые факты, которые помогают понять его поведение и лучше себя защитить.
 4. Попробуйте вместе узнать что-то новое о вирусе (например, как тело человека борется с вирусом, о чем сигнализируют симптомы болезни, как мы заболеваем из-за вирусов, и что мы можем сделать для того, чтобы снизитьриск заболевания).
 5. Объясняйте вещи простым языком и ссылайтесь на факты, а не на мнения или эмоции.
 6. В разговоре оставайтесь серьезными и убедительными. Избегайте запугивания и угроз – оперируя фактами, вы скорее настроите молодых людей на серьезное отношение к ситуации и на соответствующее поведение.
 7. Обратите внимание ребят на то, какие последствия могут быть у непродуманного поведения. Если они заразятся, то это будет угрожать не только их собственному здоровью, но и здоровью их близких.
 8. Объясните, что вирус не связан только с одной страной (например, Италией) или определенной группой людей – вирус опасен для всех, независимо от возраста.
 9. Предложите ребятам самим придумать варианты для времяпрепровождения. Например, молодежная работа в виртуальной реальности – идеи для вдохновения можно найти на странице Эстонского центра молодежной работы в разделе „Noortevaldkonnale eriolukorras“ (на эстонском языке).
  • В социальных сетях можно пользоваться хэштегом #püsikodus.
 10. Объясните, что для того, чтобы не дать вирусу распространиться, следует избегать публичных мероприятий, в том числе и встреч с друзьями.
  • В публичных местах, а также на улице следует придерживаться правила 2+2: перемещаться можно либо по-одиночке, либо вдвоем, и другими людьми следует соблюдать как минимум двухметровую дистанцию.
  • Подробнее читайте на странице Министерства образования и науки и странице чрезвычайного положения.

Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi ja eriolukorra veebist.
Oleme valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee
Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Olge terved!

Haridus- ja Teadusministeerium